Organizacijske enote

print

Oddelki na fakulteti skrbijo za strokovno in redno izvajanje pedagoškega dela na študijskih programih, ki jih posamezen oddelek izvaja oziroma pri izvajanju katerih sodeluje z drugimi oddelki ali fakultetami. Oddelki so odgovorni tudi za posodabljanje obstoječih in pripravljanje novih študijskih programov, interdisciplinarno sodelovanje z drugimi oddelki in tudi drugimi fakultetami oziroma ustanovami. 

Na fakulteti poleg oddelkov delujeta tudi dva inštituta, na katerih poteka temeljno raziskovanje v obliki temeljnih nacionalnih, mednarodnih in aplikativnih projektov.

Oddelki

Inštitutitop

ODDELEK ZA ANTROPOLOGIJO IN KULTURNE ŠTUDIJE
INŠTITUT ZA MEDKULTURNE ŠTUDIJE
ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO IN DEDIŠČINO
INŠTITUT ZA ARHEOLOGIJO IN DEDIŠČINO
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO
 
ODDELEK ZA ITALIJANISTIKO
 
ODDELEK ZA MEDIJSKE ŠTUDIJE

KNJIŽNICA

ODDELEK ZA SLOVENISTIKO
 
ODDELEK ZA UPORABNO JEZIKOSLOVJE
 
ODDELEK ZA ZGODOVINO