Halo, tukaj slovenski Mediteran!

print

 

 

29. Poletni tečaji slovenskega jezika na slovenski Obali

29th Summer Courses of the Slovene Language on the Slovene Coast

11.–22. 7. 2022

 

Med 11. in 22. 7. 2022 bomo v Kopru organizirali že 29. poletni tečaj slovenskega jezika na slovenski Obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki ga organizira Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper in s finančno podporo Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

 

ROK ZA PRIJAVO  IN ODDAJO PROŠENJ ZA ŠTIPENDIJO: 15. 5. 2022

OBVESTILO O PREJEMU ŠTIPENDIJE IN RAZVRSTITEV PO SKUPINAH: 30. 5. 2022

PLAČILO KOTIZACIJE (50 €): DO 15. 6. 2022

KONTAKT IN PRIJAVE: halo.tecaji@fhs.upr.si

 

29th Summer Courses of the Slovene Language on the Slovene Coast

11.–22. 7. 2022

The 29th Summer School of the Slovene language on the Slovene Coast "Hello, here is the Slovene Mediterranean!" (Halo, tukaj slovenski Mediteran) will take place in Koper between 11 and 22 July 2022. It is  organized by the Faculty of Humanities of the University of Primorska in cooperation with the Science and Research Centre of Koper and with the financial support of the Government’s office for Slovene Abroad.

DEADLINE FOR APPLICATION AND APPLICATION FOR SCHOLARSHIP: 15. 5. 2022

NOTICE OF RECEIPT OF SCHOLARSHIP AND CLASSIFICATION: 30. 5. 2022

REGISTRATION FEE (50 €): 15. 6. 2022

CONTACT AND APPLICATIONS: halo.tecaji@fhs.upr.si

      

 

Soglasje / Statement of Consent

 

PRIREDITELJ in SOPRIREDITELJ / CO-ORGANIZZATORE / CO-ORGANIZER

 

Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Università del Litorale
Facoltà degli studi umanistici
University of Primorska
Faculty of Humanities
 
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria
Science and Research Centre Koper
 
FINANČNA PODPORA

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu

Programski in organizacijski odbor / Comitato organizzatore / Programme and Organizing Committee
 
Boštjan Debelak, Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
prof. dr. Vesna Mikolič, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Nika Pavletić, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem
doc. dr. Klara Šumenjak, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

 

NASLOV / INDIRIZZO / ADDRESS

UP FHŠ – Poletni tečaji

Titov trg 5, 6000 Koper, Slovenija

Tel.: +386 5 663 77 40; Fax: +386 5 663 77 42

E-pošta: halo.tecaji@fhs.upr.si

http://www.fhs.upr.si

 


FOTOUTRINKI HALO 2021

PHOTOFLASH HALO 2021