ONLINE Halo, tukaj slovenski Mediteran!

print

 

 

 

 

 

27. Poletni tečaji slovenskega jezika na slovenski Obali

27th Summer Courses of the Slovene Language on the Slovene Coast

ONLINE, 6.–17. 7. 2020

 

Letošnji poletni tečaji bodo potekali online, in sicer preko aplikacije ZOOM (https://zoom.us/). Pogoj za sodelovanje na poletnih tečajih so računalnik, kamera in mikrofon.

Prijave in prošnje za štipendije zbiramo do 15. 5. 2020, do 22. 5. pa boste obveščeni o prejemu štipendije in glede na znanje slovenščine razvrščeni v ustrezno skupino. Do 1. 6. je potrebno plačati kotizacijo v višini 40 €, do pričetka tečajev pa še razliko (200 €). V primeru odpovedi, kotizacije v višini 40 € ne vrnemo.

 

 

This summer's courses will be held online through the ZOOM application (https://zoom.us/). A prerequisite for attending summer courses is a computer, a camera and a microphone.

Applications and applications for scholarships will be collected by May 15, 2020, and by May 22, you will be notified of the receipt of the scholarship and, according to the knowledge of Slovene, classified in the appropriate group. A registration fee of € 40 is payable by June 1, and the rest (€ 200) should be paid by the start of the courses. In case of cancellation, the registration fee of 40 € is not refundable.

 

 

            

 

 

             

 

Soglasje / Statement of Consent

 

 

PRIREDITELJ in SOPRIREDITELJ / CO-ORGANIZZATORE / CO-ORGANIZER

 

Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Università del Litorale
Facoltà degli studi umanistici
University of Primorska
Faculty of Humanities
 
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria
Science and Research Centre Koper
 
Programski in organizacijski odbor / Comitato organizzatore / Programme and Organizing Committee
 
Boštjan Debelak, Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
prof. dr. Vesna Mikolič, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Nika Pavletić, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem
doc. dr. Klara Šumenjak, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

 

NASLOV / INDIRIZZO / ADDRESS

UP FHŠ – Poletni tečaji

Titov trg 5, 6000 Koper, Slovenija

Tel.: +386 5 663 77 40; Fax: +386 5 663 77 42

E-pošta: halo.tecaji@fhs.upr.si

http://www.fhs.upr.si

 


FOTOUTRINKI HALO 2019

PHOTOFLASH HALO 2019