Inštitut za arheologijo in dediščino

print

 

Slovensko arheološko društvo in

Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije UP 

vabita na predavanje:

Rene Masaryk

EKSPEDICIJA MONOXYLON III, PUSTOLOVŠČINA EKSPERIMENTALNE ARHEOLOGIJE

Z DEBLAKOM MED GRŠKIMI OTOKI

Predavanje bo v četrtek, 28. novembra 2019 ob 16. uri, v predavalnici Levant 1, UP Fakulteta za humanistične študije,

Titov trg 5, Koper.

 

Zavod Skupina STIK skupaj s partnerji v okviru Projekta Navis že več let predstavljamo in promoviramo arheološko kulturno dediščino z gradnjo in uporabo zgodovinskih plovil - deblakov. Do zdaj smo v letih 2016-2018 izdelali štiri deblake, ki so bili narejeni kot rekonstrukcije dejanskih, v Sloveniji odkritih plovil iz prazgodovine in rimskega obdobja.

V letu 2019 Projekta Navis nismo nadaljevali z izdelavo novega deblaka, ampak smo se udeležili uveljavljene mednarodne znanstvene odprave »Expedice Monoxylon«, ki so jo že tretjič organizirali kolegi arheologi iz Češke republike. Tako smo konec maja in v juniju tega leta v repliki 8.000 let starega deblaka pluli po Egejskem morju po sledeh prvih poljedelcev in živinorejcev.

Na ta način nismo le raziskovali uporabnost zgodnjih plovil za plovbo po morju, ampak smo hkrati preko obsežne medijske kampanje najširši javnosti predstavljali življenje in dosežke naših


Material Encounters, the miniature world of Artefacts

ODSEVI KONFERENCE / CONFERENCE REFLECTIONS

Inštitut za arheologijo in dediščino in Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem sta med 23.5. in 24.5.2019 organizirala dvodnevno mednarodno konferenco »Srečanja z materialno kulturo«, posvečeno različnim vidikom materialne kulture. Glavna tema letošnje konference je bila »Miniaturni svet artefaktov«. Na konferenci je s prispevki sodelovalo 30 predavateljev iz devetih držav.

 

The Institute of Archaeology and Heritage and the Department of Archaeology and Heritage of the Faculty of Humanities at the University of Primorska have organised a two-day international conference "Material Encounters", dedicated to different aspects of material culture between May 23rd 2019 and May 24th 2019. The main topic of this year’s conference was »The Miniature World of Artefacts«. 30 lecturers from nine countries attended the conference.

 

    

    

    

    

    

   

    

    

      


Inštitut za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) je bil ustanovljen v januarju 2016. V njem svojo raziskovalno pot nadaljujejo sodelavci raziskovalne skupine Inštituta za dediščino Sredozemlja, ki je do konca leta 2015 delovala pri Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Smo multidisciplinarna raziskovalna skupina, ki na regionalni in mednarodni ravni koordinira in izvaja raziskave na področjih arheologije in dediščine ter skrbi za razvoj vsebin in programov obeh znanstvenih disciplin v najširšem pomenu.

doc. dr. Alenka Tomaž, predstojnica Inštituta za arheologijo in dediščino (IAD)   

Kdo smo?

Smo mlada in projektno uspešna raziskovalna skupina, ki združuje kreativne potenciale in raziskovalne pristope različnih znanstvenih strok. Ukvarjamo se z raziskavami na področju arheologije, od prazgodovine do novega veka; raziskovalne cilje pa dosegamo z interdisciplinarno povezanostjo večine humanističnih in družbenih ved, ki se ukvarjajo z dediščino preteklosti in sedanjosti. Združujemo izsledke arheologije, antropologije, zgodovine umetnosti, arhitekture, pa tudi specifičnih strok, kot so muzeologija, konservatorstvo, arhivistika in turizem.

Raziskave sodelavcev IAD so prostorsko vezane na slovensko ozemlje, širši prostor Sredozemlja, Balkana in Srednje Evrope v različnih obdobjih preteklosti, zanimajo pa nas predvsem procesi, ki so v preteklosti vplivali na razvoj kulturnih krajin ter oblikovali današnjo podobo prostora.

Dosežki

Sodelavci IAD smo bili v preteklosti dejavni znotraj strukture slovenske znanstvene sfere, saj smo izvajali vrsto temeljnih znanstvenih in aplikativnih raziskovalnih projektov.  Kot vodilni partner ali kot partner smo uspešno realizirali številne mednarodne projekte s področja kulture ter varovanja in promocije kulturne dediščine. Intenzivno smo sodelovali pri projektih preventivne arheologije, ki jo kot storitev uspešno ponujamo na tržišču.

Pohvalimo se lahko z realizacijo številnih znanstvenih monografskih objav, objavami v domačih in tujih znanstvenih revijah, referati na mednarodnih kongresih ter z organizacijo mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanj. V okviru delovanja pri Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem smo izdajali serijo znanstvenih monografij Annales Mediterranei.

Aktivno delujemo na področju osnovnega univerzitetnega poslanstva, t.j. pedagoškega dela v okviru Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ na študijskih programih 1.2. in 3. stopnje Arheologije ter Kulturne dediščine. Sodelujemo tudi na programu Dediščinski turizem na UP FTŠ.

Vizija

Naše vodilo je razumeti in raziskati dediščino širše, s čimer poskušamo preseči meje med posameznimi znanstvenimi vedami ter nacionalnimi državami. Veliko pozornost namenjamo promociji in ozaveščanju o pomenu dediščine kot dejavniku identitete v vsakdanjem življenju.

Sodelavcitop

Arheološki park Simonov zalivtop

Nacionalni projekti in programitop

Mednarodni projektitop

Tržni projektitop