Mednarodni projekti

print

Ancient traps of the Adriatic Sea/Antične pasti Jadranskega morja.

 

Trajanje projekta: januar 2017 – junij 2018

Akronim: ATAS

Razpis: EASME/EMFF/2015/1.2.1.8 - Thematic Routes on Underwater Cultural Heritage

 

Projektni partnerji:

Grad Mali Losinj, Hrvaška (vodilni partner)

DF Agencija, Hrvaška

Univerza na Primorskem, Slovenija

Hidromont Engineering, Črna gora

 

Vodja projekta na UP FHŠ: doc. dr. Zrinka Mileusnić

 

Projekt ATAS je združil javno-zasebno partnerstvo iz 4 destinacij na Jadranu s ciljem oblikovanja tematske turistične rute na temo jadranske podvodne arheološke dediščine. Glavni cilj je bilo oblikovanje skupne spletne platforme za mrežo jadranskih destinacij, da bi MSP in drugim inštitucijam omogočili promocijo turističnih produktov specifičnim ciljnim skupinam in na ta način zagotovili trajnostno promocijsko podporo, ki MSP-jem ni individualno dosegljiva.

Specifični cilji vključujejo: povečanje splošne prepoznavnosti podvodne dediščine, dvig ozaveščenosti o ohranjanju podvodne dediščine, povečanje diverzifikacije turistične ponudbe, izboljšanje konkurenčnosti, podaljšanje sezone vključenih destinacij in podaljšanje polnih zaposlitev za MSP.

Z izgradnjo mreže destinacij, povezanih v okviru platforme z naslovom "Antične pasti Jadranskega morja" projekt prispeva k dvigu zavesti o transnacionalni evropski antični podvodni dediščini in ustvarja sinergije, ki povečujejo zanimanje za to kulturno dediščino v turističnih destinacijah.

 

Uradna stran razpisa

Delovna stran projekta

Platforma


»AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv«top

 

Partnerske institucije: Univerza na Primorskem (vodilni partner), Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran, Arhej d.o.o., Gagarin ltd, Občina Izola.

Trajanje projekta: februar 2015 – januar 2017.

Vodja projekta: prof. dr. Irena Lazar.

 

Univerza na Primorskem je kot vodilni partner pridobila nepovratna sredstva za sofinanciranje projekta iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 v okviru sklopa B – področje Kulturna dediščina. Med 17 ocenjenimi projekti sta bila na razpisu odobrena le dva projekta, med njima projekt »AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« (AS- Archaeology for all. Revival of the Archaeological Park Simonov zaliv).

 

Arheološko najdišče Simonov zaliv je kulturni spomenik državnega pomena, katerega upravljavec je Univerza na Primorskem od leta 2010 dalje. Gre za najbolje ohranjene in raziskane ostanke rimske obmorske vile s pristaniščem v Sloveniji, ki dosedaj niso bili ustrezno prezentirani in dostopni. S projektom »AS – Arheologija za vse« smo v Simonovem zalivu povečali dostopnost kulturnega spomenika, ga umestili v kulturno in turistično ponudbo območja, razvili program in infrastrukturo, ki omogočajo delovanje arheološkega parka skozi vse leto. Posebna pozornost je bila namenjena zaščiti mozaikov kot bistvenemu arhitekturnemu segmentu arheoloških arhitekturnih ostankov.