Nacionalni projekti in programi

print

Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije

Temeljni nacionalni raziskovalni projekt

 

Razpis raziskovalnega projekta:

ARRS

 

Trajanje projekta

7/2018 – 6/2021

 

Projektno partnerstvo

  • UP FHŠ, Inštitut za arheologijo in dediščino (vodilni partner)
  • Inštitut za arheologijo ZRC SAZU

Vodja projekta

Doc. dr. Martina Blečić Kavur

 

Kratek opis projekta

Na relativno majhnem in navidezno geografsko homogenem področju severnovzhodne Slovenije, se nahaja večje število raziskanih naselbin, grobišč in depojskih najdb, ki kažejo v istih obdobjih različno materialno kulturo in različne rituale manipulacij s predmeti. Danes so v regionalni (slovenski, hrvaški, avstrijski, madžarski….) arheološki literaturi definicije ritualov pokopavanja v okviru kulture žarnih grobišč dokaj nenatančne, precej posploševalne, podobno kot tudi opisi depozicije depojskih najdb.

Sodobne študije pozne bronaste dobe, pa opozarjajo na veliko variabilnost odnosov do predmetov oziroma variabilnost manipulacij z materialno kulturo. Zato bo projekt odgovarjal na vprašanja zakaj je bilo v pozni bronasti dobi severovzhodne Slovenije dokumentirano tako veliko raznolikosti v materialni kulturi, organizaciji rabe pokrajine/prostora in v strukturi pokopov iz depojskih najdb. Osredotočen bo na:

  • analize grobišč in manipulacije z ostanki pokojnikov in materialno kulturo v grobovih,
  • prostorsko organiziranost naselbin in manipulacije z materialno kulturo znotraj stavb in naselbin,
  • analize materialne kulture, ki ilustrirajo trgovino na dolge razdalje oziroma mobilnost posameznikov med družbami,
  • vprašanja kontinuitete in prekinitev poselitev naselbinskih kompleksov in pokopavanja na grobiščih,
  • vprašanja ustreznosti predlaganih in uveljavljenih kulturnih periodizacij in absolutnih kronologij.

 Več o projektu na www.codsol.org


Stik civilizacijtop

Temeljni nacionalni raziskovalni projekt (J6-6837)

 

Trajanje projekta

1. 2014 - 6. 2017

 

Projektno partnerstvo

  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (vodilni partner)
  • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za arheologijo

Vodja projekta 

Izr. prof dr. Boris Kavur

 

Kratek opis projekta

Projekt je obsegal preučevanje kulturne dediščine izbranih prazgodovinskih skupnosti na področju današnje Slovenije v obdobju od 5. stoletja pred našim štetjem do sredine prvega stoletja našega štetja. V okviru projekta je bila preučevana materialna kultura s tega področja (predmeti), interpretacije manipulacije s predmeti materialne kulture (rituali pokopa, darovanja in žrtvovanja) ter poselitveni vzorci; duhovna kultura, ki jo lahko rekonstruiramo (odrazi obredij, epigrafski spomeniki, zapisi o mitologiji) ter zgodovinski viri sodobnikov, ki pričajo o tem področju. Materialni predmeti, rituali in epigrafski ter zgodovinski viri so bili uporabljeni za preučevanje stikov s sosednjimi kulturami in civilizacijami ter kot dokumenti za prepoznavanje kulturnega razvoja. Izbiro raziskovalnih področij je narekovala vsebina projekta oziroma načrt opazovanja dinamike kulturnih in ekonomskih stikov med sredozemskimi civilizacijami ter prazgodovinskimi kulturami Evrope oziroma njihovih alpskih, panonskih ter balkanskih vplivov.