Inštitut za medkulturne študije

print

AKTUALNO

POVEZAVA DO OGLEDA V ŽIVO: https://www.cd-cc.si/kultura/literatura-in-humanistika/dr-branislava-susnik-in-sodobniki-ambasadorji-slovenske-znanosti

PROGRAM


O INŠTITUTU

Predstojnica Inštituta za medkulturne študije je izr. prof. dr. Jadranka Cergol.

Inštitut za medkulturne študije (IMŠ) Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) je bil ustanovljen leta 2008 kot raziskovalna skupina fakultete. Njegova raziskovalna področja sovpadajo s področji študijskih programov iz humanistike in družboslovja na UP FHŠ (z večino). Zato je IMŠ multidisciplinaren raziskovalni inštitut, v okviru katerega se izvajajo raziskave in projekti na področju zgodovine, geografije, antropologije in etnologije, jezikoslovja, literarnih ved ter medijev. Poudarek je na preučevanju jadranskega, alpskega in kraškega prostora ter na interdisciplinarnosti. IMŠ je kot vodilni partner ter partnerska organizacija sodeloval in sodeluje na več nacionalnih in mednarodnih projektih. Raziskovalni rezultati so objavljeni v domačih in tujih revijah ter monografijah.

Na IMŠ si prizadevamo za razvoj raziskovalne dejavnosti na UP FHŠ in v ta namen podpiramo krepitev temeljnega raziskovalnega dela kakor tudi aplikativnega raziskovanja v prepričanju, da je prenos znanja v prakso v sedanjem času ključnega pomena za humanistiko. Dejavnosti IMŠ vključujejo tudi raziskovalno in aplikativno projektno delo v povezavi z izobraževanjem.

Cilj IMŠ je zagotoviti raziskovanju prijazno in spodbudno okolje ter zagotoviti ugodne pogoje za raziskovalno delo mlajšim raziskovalcem na doktorski in podoktorski ravni.

Na Inštitutu posebej negujemo prenos raziskovalnih rezultatov v študijski proces ter vključevanje visokošolskih sodelavcev in študentov v raziskovalno delo.

 

Sodelavci inštituta

Poslovnik o organiziranosti in načinu dela Inštituta za medkulturne študije

Nacionalni projekti in programi

Mednarodni projekti