Tekoči projekti

print

 

LanGuide - Language guidance tool for improving language knowledge

 

Evropska komisija, program Erasmus+

Trajanje projekta: 1.09.2019-30.8.2022

Nosilec projekta: UP FAMNIT

Projektno partnerstvo: Univerza v Zadru - Hrvaška; Univerza na Reki - Hrvaška; Univerza v Transilvaniji; din Brasov Department of Computer Science and Media Technology - Romuniji; Univerza Malmo, Faculty of Philology; Translation and Communication - Švedska; Univerza v Valenciji - Španija

Vodja projekta: izr. prof. dr. Mojca Kompara Lukančič; vodja partnerja UP FHŠ: doc. dr. Neva Čebron

Projekt bo trajal 3 leta (2019, 2020, 2021) in bo vključeval 6 projektnih partnerjev, ki bodo razvili skupno metodologijo za jezikovno usmerjanje, usmerjeno v LSP na terciarni ravni, za študente, učitelje in administrativno osebje. Orodje za usmerjanje bo razdeljeno na osnovno, vmesno in napredno in bo vsebovalo specifično terminološko področje, npr. iz matematike, ekonomije itd. Metodologija, ki se uporablja za pripravo orodja za usmerjanje, se lahko uporablja ne le za predstavljena področja, ampak bo metodologija zasnovana tako, da ustreza več specifičnim področjem. V okviru projekta bodo posamezniki ocenili svoje znanje jezika in dobili strukturiran pregled svojega jezika in izrazoslovja ter smernice za nadaljnje učenje jezika.

 

 

 

   Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014 - 2020. Projekt je sofinanciran iz sredstev ESSR

Mitski park.   

Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine / Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora.

 

INTERREG V-A: Slovenia-Croatia

Trajanje projekta: 1.9.2018-30.2.2021

Nosilec projekta: Občina Hrpelje-Kozina

Projektno patnerstvo: Općina Mošćenička Draga, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Visokošolsko središče Sežana, Univerza na Primorskem/Università del Litorale, Turistička Zajednica Općine Mošćenička Draga, Arhej d.o.oo, arheološke raziskave in druge intelektualne storitve

Vodja projekta: županja Saša Likavec Svetelšek; vodja parterja UP: doc. dr. Katja Hrobat Virloget

 

Ideja o kreaciji mitskega parka v Rodiku, oblikovana v predhodnem projektu LIving landscape, bo v pričujočem projektu realizirana. Urejena bo dediščinska pohodna pot po mitskih (jame, mrtva počivala, baba, lintvem, čarovnice itd.) in arheoloških točkah (Ajdovščina) v okolici Rodika in osrednji informativni center-muzej, dopolnjena bo mitska steza v Moščenički dragi. Projekt je neinvaziven, brez tabel, kamnite označbe bodo oblikovali študentje oblikovanja kamna iz VSS Sežana, vsebina bo podana v mobilni aplikaciji v zvočni obliki. Parka se bosta povezala v enotno turistično destinacijo. 

 

Komparativna analiza prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih Hrvaške in Slovenije

 

Mednarodni bilateralni projekt za znanstveno-raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

št. odločbe: BI-HR/18-19-022

Projektna partnerja: Prirodoslovnomatematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (dr. Vuk Tvrtko Opačić) in Fakulteta za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem (dr. Miha Koderman)

Finansiranje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Zavarovana območja so z razvojem turizma in rekreacije vse bolj obiskana s strani turistov in izletnikov, kar prinaša številne pozitivne, a tudi negativne prostorske posledice. Tako smo v zavarovanih območjih vedno pogosteje priča prostorskim konfliktom med varovalnimi in razvojno usmerjenimi upravljavskimi pristopi. Slovenija in Hrvaška sta z več vidikov zanimivi za analiziranje prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih, saj sta imeli enak družbeno-ekonomski kontekst razvoja v obdobju bivše Jugoslavije, po osamosvojitvi in obdobju tranzicije pa so sledile različne dinamike razvoja, ki so se odražale tudi pri upravljanju zavarovanih območij.