Antropologija

print

Dvopredmetni študijski program Antropologija izvaja Oddelek za antropologijo in kulturne študije. Študijski program se izvaja v slovenskem in angleškem jeziku.


Osnovni podatki

Vrsta programa: dvopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomirani antropolog in … (UN), Diplomirana antropologinja in … (UN), skrajšano dipl. antrop. in (odvisno od individualne izbire) (UN)
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 90 ECTS (30 na letnik)
Način študija: redni študij

Študijsko področje (KLASIUS-P-16):    0314 sociologija in študiji kultur

Cilji programa

Dvopredmetni študij Antropologije je zasnovan na socialni antropologiji in etnologiji v težnji po širjenju socialnih in kulturno antropoloških znanj o kulturi. Zajema spoznanja o načinu življenja različno opredeljenih družbenih skupin (npr. generacijskih, socialnih, teritorialnih, etničnih, poklicnih, verskih idr.), o njihovi strukturi (npr. družine), procesih v njih (npr. kulturna adaptacija, asimilacija, identitete itn.) ter o materialnem svetu in njegovi simbolni dimenziji (tradicija, religija, mitska izročila itn.). Spoznanja so obravnavana z gledišča različnih družbenozgodovinskih okolij: na slovenskem etničnem ozemlju, v Sredozemlju, Evropi, Afriki, Aziji in Ameriki. Študenti se seznanijo s sodobnimi lokalnimi in globalnimi procesi v postsocialističnem in postkolonialnem svetu. 

Možnost zaposlitve

Zaradi pestrega spektra znanja o sodobni in pretekli kulturi so študentje usposobljeni za široko paleto zaposlitvenih priložnosti v javnem in gospodarskem sektorju, od raziskovanja, turizma, dediščine, diplomacije do drugih mest, ki potrebujejo antropološka/etnološka znanja o človeku in družbi.

Študij lahko nadaljujejo na magistrskem študijskem programu Kulturni študiji in antropologije 2. stopnje, ki traja 2 leti (4 semestre).

Vpisni pogoji

Predmetnik

Opis predmetov

Letak