Predmetnik 1. stopnje študija Antropologija

print

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

temeljni predmeti

temeljni predmeti

temeljni predmeti

Uvod v socialno in kulturno antropologijo

Praktikum raziskovalnih terenov

Postkolonializem in indigenizem

Antropologija sorodstva

Regionalne etnografije: Evropa

Cas in prostor v starih civilizacijah

Antropologija Sredozemlja

Medicinska antropologija

Regionalne etnografije: Amerika

Uvod v medkulturno mišljenje

Identitete in migracije

Etnologija verovanja

Izbrana poglavlja iz etnologije

Dva zunanje izbirna predmeta

Izbirni predmet*

Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave

Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave

Predmeti druge stroke oz. predmetne povezave


* v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega strokovnega področja.