Predmetnik

print

Predmetnik dvopredmetnega študijskega programa Arheologija

 

1. letnik 2. letnik 3. letnik
Metodologija arheoloških raziskav Zgodovina in teorija arheoloških raziskav Bizanc - dedič rimskega imperija
Arheologija starejše kamene dobe Zgodovina antike Arheologija in javnost
Kulture vzhodnega Sredozemlja Latinski jezik in osnove epigrafike 2 Arheologija zgodnjega srednjega veka
Arheologija neolitika in eneolitika Antični Rim in njegove province Arheologija srednjega in novega veka
Arheologija kovinskih obdobij Umetnostna dediščina antike Med arheologijo in etnologijo
Latinski jezik in osnove epigrafike 1 Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave zaključno seminarsko delo*
Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave

 

* v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v skupnem obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega strokovnega področja.