Predmetnik študijskega programa Zgodovina (dvopredmetna)

print

* Izbirne predmete lahko študent izbira znotraj izbirnih predmetov 1. letnika študijskega programa (izbirni predmeti stroke) oziroma znotraj temeljnih predmetov 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ.
** v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega strokovnega področja.

 

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

 

Zgodovina antike

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.-19. stol.)

Ekonomska in socialna zgodovina novega veka

 

Zgodovina srednjega veka

Zgodovina 19. stoletja

Zgodovina slovenskih dežel do konca 18. stoletja

 

Primerjalna zgodovina Sredozemlja in Evrope (14.-18. stoletje)

Totalitarne in avtoritarne ideologije 20. stoletja

Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju

 

Teorije in metodologije zgodovinopisja

Zgodovina vsakdanjega življenja

Zgodovina 20. stoletja

 

Zgodovina Istre in Primorske

4 Predmeti druge stroke

4 Predmeti druge stroke

 

 

5 Predmetov druge stroke

 

2 Zunanje izbirna predmeta

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa (ločeno ali skupaj za obe stroki)