Geografija

print

Enopredmetni študijski program Geografija izvaja Oddelek za geografijo.


ZLOŽENKA PROGRAMA


Osnovni podatki

Vrsta programa: enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naziv: diplomirani geograf (UN)/ diplomirana geografinja (UN)
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 ECTS na letnik)
Način študija: redni študij
Opis programa

Cilj programatop

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Geografija traja 3 leta (6 semestrov). Organiziran je v obliki predavanj, vaj, seminarjev, praktičnega usposabljanja, terenskih vaj in terenskih seminarjev. Študentje pridobijo splošno geografsko izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje geografske vede.
Študij poleg temeljnih vsebin ponuja še posebna znanja:

  • uporabe geografskih informacijskih sistemov (GIS),
  • terenske seminarje in številne terenske vaje,
  • dobro poznavanje terenskih in kabinetnih metod geografskega raziskovanja,
  • tematsko kartografijo,
  • praktično usposabljanje v delovnem okolju.

Cilji programa in kompetence

Možnosti zaposlitvetop

Diplomanti se lahko zaposlijo na področjih, kjer je zaželeno poznavanje naravnih, družbenih in prostorsko razvojnih problemov, pojavov in procesov, kot so analitiki, načrtovalci, kartografi in strokovni delavci v:

  • zasebnih in javnih ustanovah,
  • državni in občinski upravi,
  • načrtovalskih podjetjih,
  • turizmu in drugih gospodarskih panogah.

Vpisni pogojitop

 

Predmetniktop

 

Povezava do dvopredmetnega programa Geografijatop