Italijanistika

print

 

NOVO! NOV MODUL ZA ZAČETNIKE ITALIJANSKEGA JEZIKA. 

Oddelek za italijanistiko bo od akademskega leta 2021/22 izvajal dva modula za italijanski jezik (začetniki in nadaljevalci)! 

 

Enopredmetni študijski program Italijanistika izvaja Oddelek za italijanistiko.


ZLOŽENKA PROGRAMA


Osnovni podatki

Vrsta programa: enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomirani italijanist (UN), diplomirana italijanistika (UN)
Trajanje študija: štiri leta (osem semestrov)
Število kreditnih točk: 240 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij

Cilj programatop

Štiriletni univerzitetni študijski program 1. stopnje omogoča študentom pridobitev ustreznega znanja italijanskega jezika, književnosti ter medkulturne jezikovne komunikacije. Nov in sodoben dodiplomski študij je primeren za vse stopnje predznanja, saj ravno dvojezično okolje in tesna povezanost z Italijo omogočata velik napredek v času študija. Študentje razvijejo visoko raven sporazumevalne zmožnosti v italijanščini, poglobijo in pridobijo nova znanja s področja italijanskega jezika ter književnosti. Seznanijo se z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in razvijajo veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela. Pridobljeno znanje in spretnosti se naučijo uporabiti v praksi.

Cilji programa in kompetence

Možnost zaposlitvetop

Diplomanti italijanistike se lahko zaposlijo kot svetovalci, moderatorji, koordinatorji, tajniki, pisci besedil, lektorji, redaktorji, uredniki ipd. v kulturno-umetniških ustanovah, časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih, založništvu in oglaševalskih agencijah, turizmu in drugih gospodarskih panogah, javnih službah, uradih, na občini, v krajevni skupnosti.

Diplomanti lahko nadaljujejo študij bodisi na pedagoškem kot na jezikoslovnem magistrskem študijskem programu Italijanistike 2. stopnje.

 

Vpisni pogojitop

Predmetniktop

Tehnična navodila za izdelavo zaključnega dela  / Indicazioni tecniche per la stesura della tesi di laureatop

Tehnična navodila za pripravo pisnih izdelkov / Indicazioni tecniche per la stesura di elaborati scrittitop

 

 

Ob praznovanju 100-letnice italijanskega mladinskega pisatelja Giannija Rodarija
in s toplim vabilom k vpisu na naš študijski program vas vabimo k ogledu spodnjega posnetka