Predmetnik

print

 

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Modul za nadaljevalce

Modul za začetnike

Modul za nadaljevalce

Modul za začetnike

Modul za nadaljevalce

Modul za začetnike

Skupna izvedba

Zunanje izbirni predmet (iz nabora predmetov, ki se izvajajo v tujem jeziku študijskega programa MJP) (6 KT)

Italijanščina 1
(6 KT)

Moderni italijanski jezik 2
(6 KT)

Italijanščina 3
(6 KT)

Moderni italijanski jezik 3
(6 KT)

Moderni italijanski jezik I
(6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 4 – kontrastivna analiza (6 KT)

Italijanska književnost 1
(6 KT)

Italijanska književnost 2
(6 KT)

Italijanska književnost 3 – sodobna književnost in književnost ob meji
(6 KT)

Italijansko jezikoslovje - dialektologija (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 1 – oblikoslovje in skladnja (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 2 – skladnja (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 3 – skladnja in semantika
(6 KT)

Didaktika italijanskega jezika
(6 KT)

Moderni italijanski jezik I
(6 KT)

Italijanščina 2
(6 KT)

Fonetika in fonologija italijanskega jezika (3 KT)

Romansko jezikoslovje in zgodovina italijanskega jezika
(6 KT)

 

Didaktika književnega pouka in kulture (3 KT)

Uvod v jezikoslovje (6 KT)

Latinski jezik (6 KT)

Multimedijske in učne tehnologije pri učenju/poučevanju italijanščine (3 KT)

Besediloslovje (6 KT)

Ustno in pisno sporočanje 
(3 KT)

 

Sociolingvistika (6 KT)

IZBIRNI PREDMETI

3 predmeti (obvezni predmeti 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ) (3x6 KT)

/

Italijanščina 4
(6 KT)

 

Teorije in tehnike medkulturne komunikacije (6 KT)

3 notranje izbirni predmeti*
(18 KT)

2 notranja izbirna predmeta*
(12 KT)

3 notranje izbirni predmeti*
(18 KT)

Jezikoslovni vidiki prevajanja (ITA) (6 KT)

Medkulturni vzorci sporazumevanja in jezikovni portfoljo (3 KT)

1 notranje izbirni predmet (6 KT)

2 zunanje izbirna predmeta* (12 KT)

3 zunanje izbirne predmete
(18 KT

 

Jeziki kot medkulturna izkušnja
(3 KT)

študijska praksa (6 KT)

1 zunanje izbirni predmet

 

Notranje izbirni predmeti