Predmetnik

print

 

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Italijanska književnost 1
(6 KT)

Italijanska književnost 2 
(6 KT)

Italijanska književnost 3 – sodobna književnost in književnost ob meji 
(6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 4 – kontrastivna analiza (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 1 – oblikoslovje in skladnja (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 2 – skladnja (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 3 – skladnja in semantika 
(6 KT)

Italijansko jezikoslovje - dialektologija (6 KT)

Jeziki kot medkulturna izkušnja
(3 KT)

Moderni italijanski jezik I 
(6 KT)

Moderni italijanski jezik 2 
(6 KT)

Moderni italijanski jezik 3 
(6 KT)

Sociolingvistika (6 KT)

Uvod v jezikoslovje (6 KT)

Fonetika in fonologija italijanskega jezika (3 KT)

Romansko jezikoslovje in zgodovina italijanskega jezika  (6 KT)

Teorije in tehnike medkulturne komunikacije (6 KT)

Didaktika italijanskega jezika
(6 KT)

Besediloslovje (6 KT)

Latinski jezik (6 KT)

Ustno in pisno sporočanje (3 KT)

Didaktika književnega pouka in kulture (3 KT)

Angleški jezik 1 (6 KT)

Angleški jezik 2 (3 KT)

Angleški jezik 3 (3 KT)

Multimedijske in učne tehnologije pri učenju/poučevanju italijanščine (3 KT)

IZBIRNI PREDMETI 

3 predmeti (obvezni predmeti 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ) (3x6 KT)

1 notranje izbirni predmet (6 KT)

3 notranje izbirni predmeti*
(18 KT)

3 notranje izbirni predmeti*
(18 KT)

Jezikoslovni vidiki prevajanja (ITA) (6 KT)

Medkulturni vzorci sporazumevanja in jezikovni portfoljo (3 KT)

2 zunanje izbirna predmeta* (12 KT)

2 zunanje izbirna predmeta* (12 KT)

študijska praksa (6 KT)

1 zunanje izbirni predmet

 

Notranje izbirni predmeti