Predmetnik

print

 

 

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

Moderni italijanski jezik 1
(6 KT)

Moderni italijanski jezik 2
(6 KT)

Moderni italijanski jezik 3
(6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 4 – kontrastivna analiza (6 KT)

Italijanska književnost 1
(6 KT)

Italijanska književnost 2
(6 KT)

Italijanska književnost 3 – sodobna književnost in književnost ob meji
(6 KT)

Italijansko jezikoslovje - dialektologija (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 1 – oblikoslovje in skladnja (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 2 – skladnja (6 KT)

Slovnica italijanskega jezika 3 – skladnja in semantika
(6 KT)

Didaktika italijanskega jezika
(6 KT)

Besediloslovje (6 KT)

Fonetika in fonologija italijanskega jezika (3 KT)

Romansko jezikoslovje in zgodovina italijanskega jezika
(6 KT)

Didaktika književnega pouka in kulture (3 KT)
Jezikoslovni vidiki prevajanja (ITA) (6 KT)
Uvod v jezikoslovje (6 KT)

Latinski jezik (6 KT)

Ustno in pisno sporočanje
(3 KT)

Multimedijske in učne tehnologije pri učenju/poučevanju italijanščine (3 KT)

Angleški jezik 1 (6 KT) Angleški jezik 2 (3 KT) Angleški jezik 3 (3 KT)

Sociolingvistika (6 KT)

IZBIRNI PREDMETI

1 notranje izbirni predmet
(6 KT)

3 notranje izbirni predmeti*
(18 KT)

 

3 notranje izbirni predmeti*
(18 KT)

Teorije in tehnike medkulturne komunikacije (6 KT)

Medkulturni vzorci sporazumevanja in jezikovni portfoljo (3 KT)

3 zunanje izbirni predmeti (obvezni predmeti 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ) (3x6 KT)

2 zunanje izbirna predmeta* (12 KT)

2 zunanje izbirna predmeta
(12 KT)

Jeziki kot medkulturna izkušnja
(3 KT)

študijska praksa (6 KT)

1 zunanje izbirni predmet
(6 KT)

 

Notranje izbirni predmeti