Komuniciranje in mediji

print

Enopredmetni študijski program Komuniciranje in mediji izvaja Oddelek za medijske študije.


ZLOŽENKA PROGRAMA

Osnovni podatki

Vrsta programa: Enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomant komuniciranja in medijev  (UN) / diplomantka komuniciranja in medijev (UN)
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij

Cilji programatop

Enopredmetni univerzitetni študijski program Komuniciranje in mediji temelji na prepričanju, da je sedanjost opredeljena s svojim odnosom do preteklosti in prihodnosti, ta odnos pa je v veliki meri posredovan prek medijev, ki jih v najširšem smislu lahko pojmujemo kot tehnologije komuniciranja. Po eni strani je zato nujen povratek k temeljnim vsebinam komunikološke vede, kot teoretskega in metodološkega jedra študijskega programa, po drugi strani pa ga spremlja usmeritev v prihodnost, v kateri bodo dominirale potrebe po poznavanju tehnoloških rešitev in zahteve po kombiniranju humanističnega, družboslovnega in naravoslovnega znanja.

Področje medijev se hitro spreminja, vlogo tradicionalne medijske industrije pa postopoma prevzemajo informacijsko-komunikacijske in kreativne industrije. Omenjene spremembe vodijo v potrebe po razvoju novih znanj in kompetenc, ki se nanašajo tako na teoretske in praktične vidike komuniciranja, sposobnost upravljanja z lastnim delom, kot tudi na kritični razmislek o svetu v katerem živimo danes in v katerem bomo živeli v prihodnje.

Študijski program Komuniciranje in mediji potrebna znanja zagotavlja najprej v okviru obveznih vsebin, ki pokrivajo tri tematske stebre programa: komunikološkega (teorija, epistemologija in metodologija komuniciranja), humanistično-družboslovnega (filozofija, sociologija, politologija, psihologija) in tehnološkega (digitalni mediji), ki se nato nadgrajujejo in dopolnjujejo s številnimi izbirnimi vsebinami. Program izvajajo predavateljice in predavatelji Oddelka za medijske študije ob pomoči zunanjih sodelavk in sodelavcev, s čimer je zagotovljeno pokrivanje potrebnih praktičnih znanj s področja medijev in komuniciranja.

Cilji programa in kompetence

Možnosti zaposlitvetop

Diplomanti komuniciranja in medijev so lahko publicisti, novinarji, uredniki, sodelavci razvojnih oddelkov, tehnični sodelavci na področju komunikacijskih storitev, svetovalci na področju medijskega menedžmenta , specialisti za tržno komuniciranje ali odnose z javnostmi, medijski analitiki in raziskovalci medijev. Zaposlitev lahko najdejo v medijskih hišah, zasebnih podjetjih, raziskovalnih ustanovah, javnih institucijah, nevladnih organizacijah, društvih, mednarodnih organizacijah, založništvu, kulturnih ustanovah, turizmu in drugih panogah.

Predmetnik top

Vpisni pogojitop

Obvezna študijska praksa v 2. letnikutop