Študijska praksa v 2. letniku

print

Studijska praksa pogodba.docxStudijska praksa pogodba.docx1. Študijska praksa predstavlja eno od temeljnih obveznosti študentov v 2. letniku študijskega programa Medijski študiji.

2. Študent si lahko ustanovo za opravljanje študijske prakse izbere iz objavljenega seznama ustanov ter podjetij, s katerimi ima fakulteta sklenjen dogovor - glej seznam.

3. Študent si ustanovo za opravljanje študijske prakse lahko izbere tudi samostojno. Če fakulteta z organizacijo nima sklenjenega dogovora o sodelovanju, mora študent pred opravljanjem študijske prakse pridobiti soglasje predstojnika oddelka, fakulteta pa z institucijo sklene sporazum o sodelovanju pri izvedbi študijske prakse.

4. Po končani študijski praksi v obsegu 90 ur, mora študent izpolniti obrazca:
Potrdilo o študijski praksi in
Poročilo o študijski praksi
Oba obrazca s podpisom potrdita tako študent kot njegov mentor.

5. Študenti so naprošeni, da najprej posredujejo koordinatorju študijske prakse (dr. Vlado Kotnik) oba izpolnjena dokumenta  v navadni Word obliki v pregled, da lahko posreduje pripombe na poročilo in potrdilo.

6. Ko dokumenta koordinator potrdi po elektronski pošti, oba dokumenta sprintajo in ju dajo mentorju/mentorici  v podpis. Podpišejo jih tudi sami na ustreznih mestih.

7. Podpisana dokumenta skenirajo in jih pošljejo koordinatorju na e-mail. Koordinator jih ob tem vključi v seznam študentov/študentk, ki so opravili prakso in katerim predstojnik prakso s svojim podpisom lahko potrdi.

8.  Originalna podpisana obrazca dostavijo v Referat za študijske zadeve, da jih s podpisom potrdi predstojnik. 
Če bodo prakso zaključili v času predavanj, lahko podpis pridobijo tudi v času predavanj.

POMEMBNO

Predstojnik bo obrazce podpisoval v času predavanj.

Od junija do septembra bo podpisoval obrazce izkljucno ob dnevih, ko ima izpitne roke.

Obrazec: Zavarovanje za študijsko prakso.doc