Predmetnik

print

Komuniciranje in mediji

 

1. Letnik

2. letnik

3. letnik

TEMELJNI PREDMETI

TEMELJNI PREDMETI

TEMELJNI PREDMETI

Angleški jezik 1

Angleški jezik 2

Angleški jezik 3

Osnove medijskih študijev in komunikoloških teorij

Epistemologija in metodologija raziskovanja medijev

Raziskovanje občinstev

Zgodovina medijev

Trženje in tržno komuniciranje

Komuniciranje in politika

Uvod v socialno in politično psihologijo

Uvod v družbeno teorijo

Politična ekonomija komuniciranja

Praktikum medijskega branja in pisanja

Medijska produkcija

Medkulturno komuniciranje

Uvod v politologijo

Študijska praksa

Zaključno delo

Filozofija

Javnost in javno mnenje

Tehnologija in politika informacij

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Digitalni praktikum

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni ali zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni ali zunanje izbirni predmet

 

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

 

Študenti 1. letnika izberejo 3 zunanje izbirne predmete.

Študenti 2. letnika izberejo 4 izbirne predmete (2 notranje izbirna predmeta, 1 zunanje ali notranje izbirni predmet, 1 zunanje izbirni predmet.

Študenti 3. letnika izberejo 3 izbirne predmete (1 notranje izbirni predmet, 1 zunanje ali notranje izbirni predmet, 1 zunanje izbirni predmet).

 

Notranje izbirni predmeti:

Skupnostni mediji

Kvalitativno raziskovanje

Teorija iger v biopsihologiji

Etično in družbeno odgovorno medijsko delovanje

Medijski spektakli

Glasba in mediji

Medijska pismenost

Psihologija komuniciranja

Medijsko pravo

Propaganda in film

Spletno oblikovanje in interakcija

Uvod v uredniško delo in založništvo

Priprava besedil na izdajo

Teorije množičnega komuniciranja in izzivi sodobne javnosti