Medkulturno jezikovno posredovanje

print

NOVO! ANGLEŠČINA - SLOVENŠČINA , Študijski program 1. stopnje: prevajanje (medkulturno jezikovno posredovanje)

 

Študijski program Medkulturno posredovanje izvaja Oddelek za uporabno jezikoslovje.


Osnovni podatki

Vrsta programa: enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Smeri programa: angleščina-francoščina, angleščina-italijanščina, angleščina-slovenščina
Strokovni naziv: diplomirani/a mediator/ka jezikov in kultur
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij

Opis in cilji programa

Študenti, odvisno od izbrane smeri, podrobno usvojijo najmanj en (angleščina) ali dva tuja jezika (angleščina in francoščina, angleščina in italijanščina), z obiskovanjem obveznega lektorata in ob ustrezni izbiri notranje izbirnih predmetov pa še po enega ali dva dodatna tuja jezika, tako lahko ob koncu programa aktivno uporabljajo do štiri tuje jezike. Z znanjem širokega nabora tujih jezikov se usposobijo za profil dela v medkulturni komunikaciji in medkulturnem posredovanju, predvsem tam, kjer je potreba po znanju več tujih jezikov. Obenem študenti sledijo tudi uporabnim predmetom, ki jih izobrazijo zlasti za delo v prevajalstvu ali pa - ob ustreznih kombinacijah - za poučevanje tujega jezika. Za študente je obvezna enosemestrska praksa v tujini, ki omogoča usvajanje tujega jezika v matičnem okolju in poskrbi tudi za boljše zaposlitvene možnosti v okolju, v katerm opravljajo prakso. Seveda pa program s splošnimi jezikovnimi predmeti omogoča tudi raziskovalno delo, tako med študijem kot po njem. Po zaključku študija se lahko usmeri v podiplomski študij s področja medkulturne jezikovne komunikacije, prevajanja. Dodatni študij na drugi stopnji pa omogoča usmeritev v poučevanje otrok, mladostnikov in odraslih in tudi delo v šolstvu.

 

Več o ciljih in kompetencah programa Medkulturno jezikovno posredovanje >>>

 

Možnosti zaposlitve

Diplomantje bodo lahko delovali kot prevajalci, tolmači, pisci besedil, moderatorji, novinarji in uredniki:

  • v gospodarskih subjektih kot prevajalci, svetovalci za sodelovanje s tujino ipd.
  • v turizmu kot organizatorji, vodiči ipd.
  • v jezikovnih šolah
  • v prevajalskih agencijah
  • v časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
  • v založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (npr. v gledališču, knjižnicah ...),
  • diplomanti smeri angleščina-slovenščina bodo ob pedagoškem drugostopenjskem študiju lahko delovali tudi kot učitelji v šolstvu.

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na programu 2. stopnje Jezikovno posredovanje in prevajanje ali na sorodnih drugostopenjskih smereh.

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature angleški jezik; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz drugega predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Za uspešno vključitev v študijski proces je priporočeno predznanje angleščine na ravni B2 oziroma predznanje pridobljeno v okviru tečaja v obsegu 420 ur. Pri drugem tujem jeziku izbor italijanščine omogoča študij na začetni ali nadaljevalni ravni, izbor francoščine pa predvideva študij na začetni ravni.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo  kandidati iz prve in zadnje točke izbrani glede na: - splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 70 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk; kandidati iz druge točke pa bodo izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, - uspeh pri predmetu splošne mature 30 % točk.

Program predvideva določeno (omejeno) število mest za kandidate, ki niso državljani EU in za vzporedni vpis.

Predmetnik

Predmetnik smeri angleščina-slovenščina je dostopen na naslednji povezavi >>>

Predmetnik smeri angleščina-francoščina je dostopen na naslednji povezavi >>>

Predmetnik smeri angleščina-italijanščina je dostopen na naslednji povezavi >>>