Predmetnik angleščina-slovenščina

print

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Prvi semester

Prvi semester

Prvi semester

Moderni angleški jezik 1

Angleščina kot strokovni jezik

Študijska praksa

Praktikum medijskega branja in pisanja

Sociolingvistika

Diplomsko delo

Slovensko oblikoslovje

Slovenska skladnja

Zunanje izbirni predmet

Uvod v jezikoslovje

Jezikovni viri

Notranje izbirni predmet

Lektorat drugega tujega jezika

Lektorat drugega tujega jezika

 

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

 

Drugi semester

Drugi semester

Drugi semester

Moderni angleški jezik 2

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Angleško-slovenska kontrastiva

Literarna stilistika in struktura literarnega dela

Književnost in kulture 20. stoletja

Lektoriranje

Slovenski pravopis in pravorečje

Osrednji vidiki prevajanja

Besediloslovje

Lektorat drugega tujega jezika

Lektorat drugega tujega jezika

Sodobne anglofonske kulture

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika

 

 

Priprava besedil na izdajo

   

Jezikoslovni vidiki prevajanja

 

Notranjeizbirni predmeti:

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC- Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila