Medkulturno jezikovno posredovanje: smer angleščina-italijanščina

print

Osnovni podatki

Vrsta programa: enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naziv: diplomirani/a mediator/ka jezikov in kultur
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij

Opis programa

Študijski program je namenjen usposabljanju za prevajanje in jezikovno posredovanje med angleškimi, italijansko in slovensko kulturo, omogoča pa tudi usvajanje dodatnega tujega jezika. Z znanjem širokega nabora tujih jezikov se usposobijo za profil dela v medkulturni komunikaciji in medkulturnem posredovanju, predvsem tam, kjer je potreba po znanju več tujih jezikov. Obenem študenti sledijo uporabnim predmetom, ki jih izobrazijo zlasti za delo v prevajalstvu ali pa - ob ustreznih kombinacijah - za poučevanje tujega jezika. Za študente je obvezna enosemestrska praksa v tujini, ki omogoča usvajanje tujega jezika v matičnem okolju in poskrbi tudi za boljše zaposlitvene možnosti v okolju, v katerem opravljajo prakso. Seveda pa program s splošnimi jezikovnimi predmeti omogoča tudi raziskovalno delo, tako med študijem kot po njem. Po zaključku študija se lahko usmeri v podiplomski študij s področja medkulturne jezikovne komunikacije, prevajanja. Prav tako lahko študenti pridobivajo stike z bodočimi delodajalci z vključevanjem v lokalno in širše okolje, zlasti s pomočjo obštudijskih dejavnosti.

Prednosti študija na koprskem programu so: študij v manjših skupinah je prilagojen posamezniku in poteka tudi na terenu, pridobivanje konkretnih delovnih izkušenj, bivanje v tujini, spoznavanje sodobnih digitalnih praks in možnosti raznolikega nadaljevanja študija ali kariere.

Več o ciljih in kompetencah programa Medkulturno jezikovno posredovanje >>>

Možnosti zaposlitve in nadaljevanja študija

Diplomantje bodo lahko delovali kot prevajalci, tolmači, pisci besedil, moderatorji, novinarji in učitelji 

  • v gospodarskih subjektih kot prevajalci, svetovalci za sodelovanje s tujino ipd.
  • v turizmu kot organizatorji, vodiči ipd.
  • v jezikovnih šolah
  • v prevajalskih agencijah
  • v časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
  • v založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (npr. v gledališču, knjižnicah ...).

 

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na programu 2. stopnje Jezikovno posredovanje in prevajanje ter na sorodnih študijskih programih 2. stopnje bolonjskega študija.

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature angleški jezik; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz drugega predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Program predvideva določeno (omejeno) število mest za kandidate, ki niso državljani EU in za vzporedni vpis.

Predmetnik

Predmetnik je dostopen na naslednji povezavi >>>