Predmetnik

print

Zunanje izbirni predmet

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Prvi semester

Prvi semester

Prvi semester

Moderni angleški jezik 1

Angleščina kot strokovni jezik

Študijska praksa

Moderni italijanski jezik 1

Italijanščina kot strokovni jezik

Diplomsko delo

Uvod v jezikoslovje

Jezikovni viri

Zunanje izbirni predmet

Lektorat

Lektorat

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

 

Drugi semester

Drugi semester

Drugi semester

Moderni angleški jezik 2

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Angleško-slovenska kontrastiva

Moderni italijanski jezik 2*

Italijanski jezik v medkulturnem položaju*

Italijansko-slovenska kontrastiva*

Slovenski pravopis in pravorečje

Osrednji vidiki prevajanja

Sodobne anglofonske kulture

Lektorat

Lektorat

Sodobne italofonske kulture

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Jezikoslovni vidiki prevajanja

 

Notranjeizbirni predmeti:

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC- Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila

Psihogeografija, literatura in film

Diskurzi sodobne Rusije

Notranje izbirni predmeti so tudi vsi temeljni predmeti drugih dveh smeri

Poleg navedenih notranjeizbirnih predmetov lahko študenti izbirajo med širokim naborom lektoratov tujih jezikov: španščina, ruščina, kitajščina, italijanščina in drugi.