Predmetnik

print

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Prvi semester

Prvi semester

Prvi semester

Moderni angleški jezik 1

Angleščina kot strokovni jezik

Angleško-slovenska kontrastiva

Uvod v jezikoslovje

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Sodobne anglofonske kulture

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 1

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 3

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Lektorat Kitajščina 1

Lektorat Kitajščina 3

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 5

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Drugi semester

Drugi semester

Drugi semester

Moderni angleški jezik 2

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Študijska praksa

Pravopis in pravorečje

Osrednji vidiki prevajanja

Jezikovni viri

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 2

Sporazumevanje v kitajskem jeziku 4

Notranje izbirni predmet

Lektorat kitajščina 2

Lektorat kitajščina 4

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet