Predmetnik francoščina-angleščina

print

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Prvi semester

Prvi semester

Prvi semester

Moderni angleški jezik 1

Angleščina kot strokovni jezik

Študijska praksa

Moderni francoski jezik 1

Francoščina kot strokovni jezik

Diplomsko delo

Uvod v jezikoslovje

Jezikovni viri

Zunanje izbirni predmet

Lektorat

Lektorat

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

 

Drugi semester

Drugi semester

Drugi semester

Moderni angleški jezik 2

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Angleško-slovenska kontrastiva

Moderni francoski jezik 2

Francoski jezik v medkulturnem položaju

Francosko-slovenska kontrastiva

Slovenski pravopis in pravorečje

Osrednji vidiki prevajanja

Sodobne anglofonske kulture

Lektorat

Lektorat

Sodobne frankofonske kulture

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Jezikoslovni vidiki prevajanja

 

Notranjeizbirni predmeti:

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC- Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila