Predmetnik italijanščina-angleščina

print

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Prvi semester

Prvi semester

Prvi semester

Moderni angleški jezik 1

Angleščina kot strokovni jezik

Študijska praksa

Moderni italijanski jezik 1

Slovnica italijanskega jezika 2 - skladnja

Jezikovni viri

Uvod v jezikoslovje

Slovnica angleškega jezika: izbrana poglavja

Zunanje izbirni predmet

Lektorat

Lektorat 

Zunanje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Drugi semester

Drugi semester

Drugi semester

Moderni angleški jezik 2

Angleški jezik v medkulturnem položaju

Angleško-slovenska kontrastiva

Slovnica italijanskega jezika 1 - oblikoslovje in skladnja

Moderni italijanski jezik 2

Slovnica italijanskega jezika 4: kontrastivna analiza

Slovenski pravopis in pravorečje

Osrednji vidiki prevajanja

Sodobne anglofonske kulture

Lektorat

Lektorat

Sodobne italofonske kulture

Zunanje ali notranjie izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Jezikoslovni vidiki prevajanja

 

Notranjeizbirni predmeti:

Izbrana poglavja sodobnih frankofonskih književnosti

CCBC- Medkulturno poslovno sporazumevanje v angleščini

Izzivi sodobne Vzhodne Azije

Digitalna besedila