Vpisni pogoji

print

 

V 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili:

a) maturo,
b) poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta angleški jezik; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz maturitetnega predmeta z družboslovnega področja (sociologija ali geografija) ali humanističnega področja (slovenski, madžarski ali italijanski jezik kot drugi jezik na narodno mešanem območju, tuji jezik – nemški, francoski, italijanski jezik) ali
c) pred 1.6.1995 katerikoli štiriletni srednješolski program.