Predmetnik

print

 

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Uvod v družbeno geografijo

Geomorfologija in klimatogeografija

Hidrogeografija in geografija morij

Uvod v fizično geografijo

Geografija poselitve in prebivalstva

Ekonomska in socialna geografija

Regionalna geografija sveta

Pokrajinska in humana ekologija

Regionalno planiranje

Metodologija geografskega raziskovanja 1

GIS in tematska kartografija

Regionalna geografija Slovenije

Splošna geografija Slovenije

Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave (24 ECTS)

Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave (24 ECTS)

Uvod v GIS

Notranjeizbirni predmet

Notranjeizbirni ali zunanjeizbirni predmet

Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave (30 ECTS)

Zunanjeizbirni predmet

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa - Geografija

 

 

Zaključno seminarsko delo ali Študijska praksa – druga predmetna vezava


* Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti vpisanega študijskega programa

** Zunanje izbirni predmeti so izbirni predmeti drugih strok in področij – izbirni predmeti študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini


Notranje izbirni predmeti