Število vpisnih mest na študijskih programih 1. stopnje

print

 

Prosta vpisna mesta za 1. prijavni rok za študijsko leto 2020/21 – dodiplomski študij
Univerzitetni programi
Geografija 11
Italijanistika 16
Medijski študiji 15
Medkulturno jezikovno posredovanje 11
Slovenistika   6
Zgodovina 14
Univerzitetni dvopredmetni programi  
Arheologija   8
Geografija 12
Zgodovina   7