Število vpisnih mest na študijskih programih 1. stopnje

print

 

Prosta vpisna mesta za 1. prijavni rok za študijsko leto 2020/21 – dodiplomski študij
Univerzitetni programi
Geografija 20
Italijanistika 20
Medijski študiji 20
Medkulturno jezikovno posredovanje 25
Slovenistika 10
Zgodovina 20
Univerzitetni dvopredmetni programi  
Arheologija 15
Geografija 15
Zgodovina 15