Zgodovina

print

Enopredmetni študijski program Zgodovina izvaja Oddelek za zgodovino.


ZLOŽENKA PROGRAMA


Osnovni podatki

Vrsta programa: enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomirani zgodovinar (UN) oz. diplomirana zgodovinarka (UN)
Trajanje študija: šest semestrov
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 ECTS na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 180 kreditnih točk (ECTS).

Cilji programatop

Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. S študijem zgodovine na prvi stopnji bodo študenti spoznali osnovne zgodovinske raziskovalne in interpretativne metode. Cilj je izoblikovati diplomante, ki pridobijo uvid v stroko, splošno zgodovinsko izobrazbo, to je poznavanje ključnih prelomnic in procesov v zgodovini Evrope, sveta in Slovenije s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem primorskem etničnem prostoru, kakor tudi sposobnost njihove samostojne kritične obravnave.

Cilji programa in kompetence

Možnosti zaposlitvetop

Diplomant pridobi teoretična in praktična znanja in možnosti za delo v vseh tistih okoljih, kjer sta potrebna razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni kot na mednarodni ravni. Zato je zaposljiv v raziskovalnih ustanovah (sodelavci in pomoč pri projektnem delu), vladnih in nevladnih organizacijah in ustanovah ter društvih doma in v tujini, političnih strankah in v mednarodnih političnih organizacijah, na širšem področju kulture (kulturni menedžment, zaposleni v muzejih, arhivih), v svetovalnih dejavnostih na področju kulture (turistični delavci).

Vpisni pogojitop

Predmetnik top

 

Povezava do dvopredmetnega programa Zgodovinatop