Predmetnik študijskega programa Zgodovina (enopredmetno)

print

 

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Angleščina

Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.-19. stoletje)

Ekonomska in socialna zgodovina novega veka

Zgodovina antike

Zgodovina 19. stoletja

Zgodovina slovenskih dežel do konca 18. stoletja

Zgodovina srednjega veka

Totalitarne in avtoritarne ideologije 20. stoletja

Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju

Primerjalna zgodovina Sredozemlja in Evrope (14.-18. stoletje)

Pregledna zgodovina sveta

Zgodovina 20. stoletja

Teorije in metodologije zgodovinopisja

Zgodovina vsakdanjega življenja

Zgodovinska antropologija

Zgodovina Istre in Primorske

Zgodovina tradicionalne ljudske kulture

Arhivistika, muzeologija in konservatorstvo

 

4 Zunanje izbirni predmeti

3 Notranje izbirni predmeti

2 Notranje izbirna predmeta

1 Zunanje izbirni predmet

Študijska praksa

Zaključno delo ali notranje izbirni predmet

 

Notranje izbirni predmeti

 • Angleščina II
 • Angleščina III
 • Antropologija Sredozemlja
 • Arheologija srednjega in novega veka
 • Arhitekturna zgodovina
 • Družina in sorodstvo
 • Globalna zgodovina medkulturnosti
 • Kulture vzhodnega Sredozemlja
 • Latinski jezik in osnove epigrafike
 • Postkolonializem in indigenizem
 • Svetovne vojne in evropska družba 20. stoletja
 • Verovanjske prakse
 • Zgodovina jugovzhodne Evrope
 • Zgodovina knjige
 • Zgodovina umetnosti srednjega veka in renesanse

Zunanje izbirni predmeti