Kulturni študiji in antropologija

print

Osnovni podatki

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Strokovni naslov: magister/magistrica kulturologije in antropologije (mag. kult. in antr.)
Trajanje študija: 2 leti (4 semestre)
Število kreditnih točk: 120 ECTS
Način študija: redni študij

Cilji programa top

Podiplomski program Kulturni študiji in antropologija je edini interdisciplinarni program v Sloveniji, ki povezuje antropologijo in etnologijo s kulturnimi študiji. Študente seznanja z epistemologijo, kvalitativnim raziskovanjem in primerjalnimi analizami sodobnih družb in kultur. Zajema študij vsakdanjega življenja in mobilnosti ter migracij, množičnih medijev in popularne kulture, uprizarjanja kulture in umetnosti ter filozofsko proučevanje vizualnosti. 

Možnost zaposlitvetop

Zaradi širokega spektra poznavanja kulturnega in družbenega sveta, ki ju nudi interdisciplinarni preplet antropologije in kulturnih študijev imajo magistrandi široko paleto možnosti za zaposlitev. Zaposlijo se lahko v:

 • raziskovalnih in pedagoških ustanovah,
 • klasičnih etnoloških ustanovah: muzejih in spomeniškovarstvenih službah,
 • sodobnem trženju kulture in dediščine,
 • turizmu,
 • diplomaciji,
 • zdravstvenih, socialnih, medijskih in drugih ustanovah iz vladnega ali nevladnega področja. 

Vpisni pogojitop

a) diploma s področja humanistike ali družboslovja na študijskem programu 1. stopnje; ali

b) diploma s področja humanistike ali družboslovja na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004; ali

c) diploma z drugih strokovnih področij na študijskem programu 1. stopnje, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali

d) diploma z drugih strokovnih področij na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja oz. z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali

e) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri študiju prve stopnje.

Predmetniktop

1. LETNIK 2. LETNIK
Migracije, globalizacija in transkulturnost Etnologija Evrope
Praktikum zgodovinske in socialne antropologije Antropologija razvoja
Etnologija Slovenije Sodobne antropološke teorije
Postkolonialne teorije in socialne politike Pomorska antropologija
Analitična psihologija in na umetniški praksi temelječe raziskovanje Uprizarjanje in kultura
Zunanje izbirni predmet (3 predmeti) Notranje izbirni predmet (2 predmeta)
Notranje izbirni predmeti (2 predmeta) Magistrsko delo

 

Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti vpisanega študijskega programa
Zunanje izbirni predmeti so izbirni predmeti drugih strok in področij – izbirni predmeti študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini.
 
Notranje izbirni predmeti v 1. in 2. letniku

 • Popularna kultura in kritika popularne kulture
 • Antropologija religije
 • Antropologija rituala
 • Študiji spolov
 • Vizualne komunikacije
 • Sodobne latinskoameriške antropologije
 • Izbrana poglavja iz kulturnih študijev

Opis predmetov top