Predmetnik

print

Temeljni predmeti programa Arheološka dediščina Sredozemlja

1. letnik 2. letnik
Kulturni razvoj človeštva v kameni dobi Antična arheologija
Kulturni razvoj od poljedelstva do metalurgije Arheologija srednjega in novega veka Sredozemlja
Arheologija bronaste in železne dobe Evrope Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine
Arheološke analize materialne kulture Praktično usposabljanje
Metodološki pristopi arheoloških raziskav Zgodovinski razvoj arheologije
Notranje izbirni predmeti (od 2 do 4 predmeti) Magistrsko delo
Zunanje izbirni predmeti (do 2 predmeta glede na število izbranih notranje izbirnih predmetov) En notranje ali zunanje izbirni predmet

 

*Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti vpisanega študijskega programa.
*Zunanje izbirni predmeti so izbirni predmeti drugih strok in področij – izbirni predmeti študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini.

Notranje izbirni predmeti v 1. in 2. letniku

V okviru obveznih predmetov prvega letnika se študenti seznanijo s temeljnimi raziskovalnimi pristopi in metodologijami dela, ki omogočajo samostojno znanstveno delo študentov v drugem letniku ter pripravijo študenta za izdelavo magistrske naloge. Študent izbere v prvem letu iz nabora notranje izbirnih predmetov 2 do 4 predmete. Do dva predmeta lahko po dogovoru z mentorjem izbere iz drugih študijskih programov in študijskih področij (tako na FHŠ kot na drugih univerzah v Sloveniji in tujini). V drugem letniku študent izbere 1 notranje ali zunanje izbirni predmet. V okviru študijskega programa II. stopnje Arheološke dediščine Sredozemlja je v okviru 2. letnika študija predvideno praktično usposabljanje (120 ur praktičnega dela), za katerega bo študent pridobil 6 KT.