Informativni dan za podiplomski študij

print

Vpisi na študijske programe 2. stopnje

 

 Študijski programi 2. stopnje ―

― Število vpisnih mest ―

 

Klik na Vodnik po magistrskih študijskih programih

 

Vpis v 1. letnik, vpis po merilih za prehode ali na vzporedni študij 

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavni roki

 • Prvi prijavni rok: od 8. aprila 2019 do vključno 29. avgusta 2019
 • Drugi prijavni rok: od 13. septembra 2019 do vključno 18. septembra 2019
 • Tretji prijavni rok: od 25. do 26. septembra 2019 do 12.00 ure

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU)

 • Prvi prijavni rok: od 8. aprila 2019 do vključno 1. julija 2019
 • Drugi prijavni rok: od 17. julija 2019 do vključno 29. avgusta 2019
 • Tretji prijavni rok: od 13. septembra 2019 do vključno 18. septembra 2019
 • Četrti prijavni rok: od 25. do 26. septembra 2019 do 12.00 ure

Način prijave

Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko v posameznem prijavnem roku oddajo največ 3 prijave. Prijave obravnava pristojna Komisija fakultete.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija

 


Vpisi na študijske programe 3. stopnje

 


 Študijski programi 3. stopnje ―

― Število vpisnih mest ―

 

Klik na Vodnik po doktorskih študijskih programih

Vpis v 1. letnik ali v višji letnik

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavni roki

 • Prvi prijavni rok: od 8. aprila 2019 do vključno 29. avgusta 2019
 • Drugi prijavni rok: od 13. septembra 2019 do vključno 18. septembra 2019
 • Tretji prijavni rok: od 25. do 26. septembra 2019 do 12.00 ure

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU)

 • Prvi prijavni rok: od 8. aprila 2019 do vključno 1. julija 2019
 • Drugi prijavni rok: od 17. julija 2019 do vključno 29. avgusta 2019
 • Tretji prijavni rok: od 13. septembra 2019 do vključno 18. septembra 2019
 • Četrti prijavni rok: od 25. do 26. septembra 2019 do 12.00 ure

Način prijave

Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko v posameznem prijavnem roku oddajo največ 3 prijave. Prijave obravnava pristojna Komisija fakultete.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija