Informativni dan za podiplomski študij

print

 

INFORMATIVNI DAN

ZA VPIS NA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

četrtek, 17. junija 2021, ob 16.00

prek videokonferenčnega sistema Zoom.

 

Vstopi v svet študija humanistike... izberi svoj program s klikom na spodnje povezave:

 

Več informacij o naših magistrskih in doktorskih programih najdete spodaj,

več o fakulteti ter promocijska gradiva na naslednji povezavi.


 

Vpisi na študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2021/22

 

 Študijski programi 2. stopnje ―

― Število vpisnih mest ―

Prosta vpisna mesta v 1. prijavnem roku

ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST

 

 

 

 

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

2.STOPNJE

2021/2022

1. LETNIK

1. LETNIK

Slovenski državljani in tujci iz EU

Slovenci brez sloven. državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

kandidati za vzporedni študij

redni

redni

redni

Arheološka dediščina Sredozemlja

20

2

1

Geografija

20

2

1

dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija (sodel. z UP PEF)

20

2

1

Italijanistika

20

2

1

pedagoški študijski program Italijanistika

(sodel. z UP PEF)

20

2

1

Jezikovno posredovanje in prevajanje

20

2

1

Komuniciranje in mediji

20

2

1

Kulturni študiji in antropologija

20

2

1

pedagoški študijski program: Slovenistika

(sodel. z UP PEF)

20

2

1

Zgodovina

20

2

1

dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina (sodel. z UP PEF)

20

2

1

 

 

Klik na Vodnik po magistrskih študijskih programih

 

Vpis v 1. letnik, vpis po merilih za prehode ali na vzporedni študij 

 

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavni roki

1. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 8. aprila 2021, do vključno četrtka, 26. avgusta 2021
* 2. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 9. septembra 2021, do vključno torka, 14. septembra 2021
* 3. PRIJAVNI ROK: od četrka, 23. septembra 2021, do petka, 24. septembra 2021, do 12. ure

*V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU)

1. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 8. aprila 2021, do vključno četrtka, 15. julija 2021
* 2. PRIJAVNI ROK: od ponedeljka, 2. avgusta 2021, do vključno četrtka, 26. avgusta 2021
* 3. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 9. septembra 2021, do vključno torka, 14. septembra 2021
* 4. PRIJAVNI ROK: od četrka, 23. septembra 2021, do petka, 24. septembra 2021, do 12. ure

 *V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji oz. četrti) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

Način prijave

Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko v posameznem prijavnem roku oddajo največ 3 prijave. Prijave obravnava pristojna Komisija fakultete.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija

 


Vpisi na študijske programe 3. stopnje za študijsko leto 2021/22

 


 Študijski programi 3. stopnje ―

― Število vpisnih mest ―

Prosta vpisna mesta v 1. prijavnem roku

 

ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST

 

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

3.STOPNJE

Študijsko leto 2021/2022

1. LETNIK

Slovenski državljani in tujci iz EU

Slovenci brez slov. državlj. in tujci iz držav nečlanic EU

Izredni

Izredni

Antropologija

5

2

Arheologija

5

2

Geografija

5

2

Jezik in medkulturnost

5

2

Slovenistika

5

2

Upravljanje kulturnih virov in arhivov

5

2

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

5

2

 

 

Vpis v 1. letnik ali v višji letnik

 

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavni roki

1. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 8. aprila 2021, do vključno četrtka, 26. avgusta 2021
* 2. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 9. septembra 2021, do vključno torka, 14. septembra 2021
* 3. PRIJAVNI ROK: od četrka, 23. septembra 2021, do petka, 24. septembra 2021, do 12. ure

*V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU)

1. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 8. aprila 2021, do vključno četrtka, 15. julija 2021
* 2. PRIJAVNI ROK: od ponedeljka, 2. avgusta 2021, do vključno četrtka, 26. avgusta 2021
* 3. PRIJAVNI ROK: od četrtka, 9. septembra 2021, do vključno torka, 14. septembra 2021
* 4. PRIJAVNI ROK: od četrka, 23. septembra 2021, do petka, 24. septembra 2021, do 12. ure

*V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji oz. četrti) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

Način prijave

Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko v posameznem prijavnem roku oddajo največ 3 prijave. Prijave obravnava pristojna Komisija fakultete.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija