Informativni dan za podiplomski študij

print

 

 

MOŽNOST ZASEBNEGA INFO SESTANKA GLEDE PODIPLOMSKIH PROGRAMOV

V kolikor pa ne boste utegnili na informativni dan na fakulteto, vam ponujamo možnost za osebni pogovor s predstavnikom programa, in sicer prek telefona, on-line ali osebno na fakulteti. Način pogovora izberete sami. Za sestanek prosim izpolnite spodnjo prijavnico.


Vpisi na študijske programe 2. stopnje 

 

 Študijski programi 2. stopnje ―

― Število vpisnih mest ―
 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST

 

 

 

 

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

2.STOPNJE

2020/2021

1. LETNIK

1. LETNIK

Slovenski državljani in tujci iz EU

Slovenci brez sloven. državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

kandidati za vzporedni študij

redni

redni

redni

Arheološka dediščina Sredozemlja

20

2

1

Geografija

20

2

1

dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija (sodel. z UP PEF)

20

2

1

Italijanistika

20

2

1

pedagoški študijski program Italijanistika

(sodel. z UP PEF)

20

2

1

Jezikovno posredovanje in prevajanje

25

3

2

Komuniciranje in mediji

20

2

1

Kulturni študiji in antropologija

20

2

1

pedagoški študijski program: Slovenistika

(sodel. z UP PEF)

20

2

1

Zgodovina

20

2

1

dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina (sodel. z UP PEF)

20

2

1

 

 

Klik na Vodnik po magistrskih študijskih programih

 

Vpis v 1. letnik, vpis po merilih za prehode ali na vzporedni študij 

 

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavni roki

1. PRIJAVNI ROK: od srede, 8. aprila 2020, do vključno četrtka, 27. avgusta 2020
* 2. PRIJAVNI ROK: od petka, 11. septembra 2020, do vključno srede, 16. septembra 2020
* 3. PRIJAVNI ROK: od četrka, 24. septembra 2020, do petka, 25. septembra 2020, do 12. ure

*V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU)

1. PRIJAVNI ROK: od srede, 8. aprila 2020, do vključno srede, 1. julija 2020
* 2. PRIJAVNI ROK: od ponedeljka, 20. julija 2020, do vključno četrtka, 27. avgusta 2020
* 3. PRIJAVNI ROK: od petka, 11. septembra 2020, do vključno srede, 16. septembra 2020
* 4. PRIJAVNI ROK: od četrka, 24. septembra 2020, do petka, 25. septembra 2020, do 12. ure

 *V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji oz. četrti) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

Način prijave

Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko v posameznem prijavnem roku oddajo največ 3 prijave. Prijave obravnava pristojna Komisija fakultete.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija

 


Vpisi na študijske programe 3. stopnje

 


 Študijski programi 3. stopnje ―

― Število vpisnih mest ―
 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST

 

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

3.STOPNJE

Študijsko leto 2019/2020

1. LETNIK

Slovenski državljani in tujci iz EU

Slovenci brez slov. državlj. in tujci iz držav nečlanic EU

Izredni

Izredni

Antropologija

5

2

Arheologija

5

2

Geografija

5

2

Jezik in medkulturnost

5

2

Slovenistika

5

2

Upravljanje kulturnih virov in arhivov

5

2

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

5

2

 

Klik na Vodnik po doktorskih študijskih programih

Vpis v 1. letnik ali v višji letnik

 

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavni roki

1. PRIJAVNI ROK: od srede, 8. aprila 2020, do vključno četrtka, 27. avgusta 2020
* 2. PRIJAVNI ROK: od petka, 11. septembra 2020, do vključno srede, 16. septembra 2020
* 3. PRIJAVNI ROK: od četrka, 24. septembra 2020, do petka, 25. septembra 2020, do 12. ure

*V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU)

1. PRIJAVNI ROK: od srede, 8. aprila 2020, do vključno srede, 1. julija 2020
* 2. PRIJAVNI ROK: od ponedeljka, 20. julija 2020, do vključno četrtka, 27. avgusta 2020
* 3. PRIJAVNI ROK: od petka, 11. septembra 2020, do vključno srede, 16. septembra 2020
* 4. PRIJAVNI ROK: od četrka, 24. septembra 2020, do petka, 25. septembra 2020, do 12. ure

*V primeru, da bodo na posameznih podiplomskih študijskih programih po zaključku prvega (drugega) prijavnega ostala prosta vpisna mesta, lahko fakultete (članice UP) razpišejo drugi (tretji oz. četrti) prijavni rok. Informacija o tem in prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo po zaključku drugega prijavnega roka objavljena na spletnih straneh fakultet.

Način prijave

Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko v posameznem prijavnem roku oddajo največ 3 prijave. Prijave obravnava pristojna Komisija fakultete.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija