Italijanistika

print

 

Enopredmetni študijski program Italijanistika izvaja Oddelek za italijanistiko.

 

Osnovni podatki

Vrsta programa: Magistrski študijski program (2. stopnja)
Strokovni naslov: magister oz. magistrica italijanistike (mag. ital.)
Trajanje študija: dva semestra
Število kreditnih točk: 60 KT
Način študija: redni študij
 

Cilji programa

Magistrski študijski program 2. stopnje Italijanistika ponuja študentu poglobljeno usposabljanje na področju književnih, jezikoslovnih in kulturoloških ved ter specialistična metodološka, teoretična in kritična znanja na področju jezika in kulture.
Notranje in zunanje izbirni predmeti, ki so del programa, bogatijo in poglabljajo študentova znanja, pridobljena na 2. stopnji študija italijanistike, predvsem na področju kulturne in umetnostne zgodovine prostora, v katerem poteka izobraževanje.
Diplomant 2. stopnje študijskega programa italijanistike bo v času študija poglobil osnovna znanja, ki jih je pridobil pri študiju na 1. stopnji, in razvil sposobnosti preučevanja izvirnih tem lastnega študijskega področja, pri čemer bo samostojno prepoznal ustrezne strategije poglobljenega preučevanja in metodološke obdelave izbranega raziskovalnega problema. Ob samostojnem raziskovalnem delu bo razvil kritične sposobnosti uporabe osnovnih informacijskih orodij.

 

Možnosti zaposlitve

Magistrski študijski program 2. stopnje Italijanistika študentom omogoča pridobitev ustreznega znanja italijanskega jezika kot tujega, drugega in/ali prvega jezika (pripadnikov italijanske narodnosti v RS in RH), italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter medkulturne jezikovne komunikacije.
Med pomembnejšimi cilji tega študijskega programa je tudi spodbujanje študentov za kontinuiran študij do doktorata znanosti.
Zaradi specifičnih znanj diplomanti italijanistike, uspešno opravljajo delo pri: oblikovanju izdelkov ter storitev, založništvu, dejavnostih medijev, turizmu, trženju in raziskovanju tržišča, upravljanju s človeškimi viri, analizi trgov in tržnih kultur, publicistični in založniški dejavnosti in oglaševanju.

 

Predmetnik

Vpisni pogoji

Tehnična navodila za izdelavo magistrskega dela  / Indicazioni tecniche per la stesura della tesi di laurea magistrale