Predmetnik

print

 

1.  letnik

ECTS*

Število ur*

Osnove pedagogike

6

180

Psihologija razvoja in učenja

6

180

Didaktika

6

180

Pedagoško raziskovanje

6

180

Specialna pedagogika

6

180

Refleksivna pedagoška praksa

6

180

Andragogika

3

90

Vodenje razreda

3

90

Didaktika italijanskega jezika

6

180

  Magistrska naloga

6

180

 2 notranja ali zunanja izbirna predmeta 

2 x 3

2 x 90

Skupaj 1. letnik:

60

1800

**Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti študijskega programa.

***Zunanje izbirni predmeti so izbirni predmeti drugih strok in področij – izbirni predmeti študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini.

 

Notranje izbirni predmeti   

ECTS*

Število ur *

  Didaktika strokovnih jezikov

3

90

Pedagogika vseživljenjskega učenja

3

90

  Metodologija raziskovanja v didaktiki jezikov

3

90

Vrednotenje in samovrednotenje znanja

3

90