Predmetnik

print

 

 

1.  letnik

ECTS*

Število ur*

Strategije jezikovnega posredovanja

6

180

Tehnike ustnega posredovanja - italijanščina

6

180

Tehnike pisnega posredovanja - italijanščina

6

180

Medkulturna komunikacija stroke 1 (jezik v turizmu, poslovni jezik)

6

180

Sodobna italijanska književnost v medkulturnem položaju

6

180

Računalniška podpora pri prevajanju

3

90

Metodologija jezikovnega raziskovanja (raziskovalnega dela)

3

90

Medkulturna komunikacija stroke 2 (jezik v znanosti, pravu, dokumentih Evropske Unije)

6

180

**Notranje izbirni predmet (študent izbere 1 predmet)

6

180

***Zunanje izbirni predmet (študent izbere 1 predmet)

6

180

Magistrska naloga

6

180

Skupaj 1. letnik

60

1800

 

Notranje izbirni  predmeti

ECTS*

Število ur *

Psiholingvistika

6

180

Filozofija jezika

6

180

Računalništvo v jezikoslovju in množični mediji (časopisje, televizija, radio)

6

180

Jezikoslovni vidiki prevajanja

6

180

Korpusna metoda v mikrojezikih

6

180

Italijansko jezikoslovje - Dialektologija

6

180

Romanska in italijanska filologija

6

180

Historična slovnica italijanskega jezika

6

180

Strokovni jezik literarne kritike

6

180

Italijanska književnost v Istri

6

180

Italijanska književnost in umetnosti

6

180

Italijanska dramatika

6

180

Italijanska književnost in film

6

180

Besediloslovje

6

180

Mladinska književnost

6

180

Italijanski jezik in kultura v svetu

6

180

Italijanščina v turizmu

6

180

Tuji jeziki (angleščina na višji ravni)

6

180