Jezikovno posredovanje in prevajanje

print

Magistrski študijski program Jezikovno posredovanje in prevajanje izvaja Oddelek za uporabno jezikoslovje.


Osnovni podatki

Vrsta programa: Magistrski študijski program (2. stopnja)
Strokovni naslov: magister/ra jezikovnega posredovanja in prevajanja
Trajanje študija: štirje semestri
Število kreditnih točk: 120 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 120 kreditnih točk (ECTS).

Cilji programa

Magistrski študijski program Jezikovno posredovanje in prevajanje predstavlja nadaljevanje študija jezikovnega posredovanja, jezikoslovja in študija posameznih jezikov ter prvostopenjskih družboslovnih in humanističnih programov za študente s primernim jezikovnim predznanjem, ki se želijo usmeriti v prevajalski poklic.

Študenti lahko izbirajo med dvema jezikovnima smerema: angleščina-francoščina in angleščina-italijanščina, poleg temeljnih študijskih vsebin pa izbirajo tudi med področnimi moduli:

  • Prevajanje poslovnih besedil,
  • Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil, in
  • Prevajanje pravnih besedil.

Možnosti zaposlitve

Diplomanti so usposobljeni za delo v gospodarskih in negospodarskih okoljih, še posebej tam, kjer lahko uveljavijo svoje jezikovno in jezikoslovno znanje ter široko razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, tudi v mednarodno intenzivnejših delovnih okoljih. Pridobljene kompetence omogočajo diplomantom zaposlitev v vlogi prevajalcev, tolmačev, lektorjev, novinarjev, jezikoslovcev širšega profila.  

Predmetnik

Vpisni pogoji in merila za prehode