Predmetnik

print

1. LETNIK

2. LETNIK

Prvi semester

Prvi semester

Teoretski vidiki prevajanja in medkulturne komunikacije

Leksikologija

Besedilo in žanri

Lokalizacija

Računalniška orodja v prevajanju

Kontrastivna analiza diskurza

Osnove prevajalske prakse v izbranem drugem tujem jeziku

Osnove konsekutivnega tolmačenja

Lektoriranje

Prevajanje uradovalnih besedil iz drugega tujega jezika

Drugi semester

Drugi semester

Metodološki vidiki prevajanja in medkulturne komunikacije

Izbirni modul Prevajanje pravnih besedil:

Prevajanje pravnih besedil 2

Prevajanje strokovnih besedil iz drugega jezika

Izbirni modul Prevajanje humanističnih in družboslovnih besedil:

Metodologija jezikovnega raziskovanja

Izbirni modul Prevajanje pravnih besedil:

Mednarodno primerjalno pravo

Prevajanje pravnih besedil 1

Izbirni modul Prevajanje poslovnih besedil:

Prevajanje poslovnih besedil 2

Izbirni modul Prevajanje humanističnih in družboslovnih besedil:

Prevajanje družboslovnih in humanističnih besedil

Prevajanje leposlovnih besedil

Prevajanje znanstveno-tehničnih besedil iz drugega tujega jezika

Izbirni modul Prevajanje poslovnih besedil:

Osnove ekonomije in managementa

Prevajanje poslovnih besedil 1

Študijska praksa