Predmetnik

print
1. LETNIK 2. LETNIK
Temeljni predmeti Temeljni predmeti
Šolska regionalna geografija Terenski seminar - zunanji pouk geografije
Geografija Evrope Didaktika geografije 1
Osnove pedagogike Didaktika geografije 2
Psihologija razvoja in učenja Didaktika zgodovine 1
Didaktika Didaktika zgodovine 2
Pedagoško raziskovanje Notranje izbirni predmet - Zgodovina
Specialna pedagogika Notranje izbirni predmet - Geografija ali Zgodovina
Vodenje razreda Zunanje izbirni predmeti (2 predmeta)
Andragogika Pedagoška praksa (6 tednov)
Obvezni ali izbirni predmet druge predmetne vezave Magistrska naloga
Obvezni ali izbirni predmet druge predmetne vezave  
Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave  

Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti vpisanega študijskega programa.
Zunanje izbirni predmeti so predmeti drugih študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini.

Notranje izbirni predmeti

Praktično usposabljanje zagotavlja 15 KT pedagoške prakse, in sicer 6 KT pedagoške prakse kot samostojne študijske obveznosti (6 tednov) in 9 KT integrirane prakse znotraj splošnih pedagoško-psihološko-didaktičnih predmetov, ki se izvajajo v 1. letniku.