Geografija - predmetnik

print

1. LETNIK - Planerska usmeritev

1. LETNIK - Krasoslovna usmeritev

Planiranje v prometu in turizmu

Planiranje v prometu in turizmu

Hidrologija in ekologija krasa

Hidrologija in ekologija krasa

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja

GIS v prostorskem planiranju 1

GIS v prostorskem planiranju 1

Terenski / raziskovalni praktikum

Terenski / raziskovalni praktikum

Kras in krasoslovje

Kras in krasoslovje

Usmeritveni izbirni predmet

Usmeritveni izbirni predmet

Trije zunanje izbirni predmeti (18 ECTS)*

Trije zunanje izbirni predmeti (18 ECTS)*

2. LETNIK - Planerska usmeritev

2. LETNIK - Krasoslovna usmeritev

Geografija globalizacije in marginalnih območij

Geografija globalizacije in marginalnih območij

Razvojni izzivi na krasu

Razvojni izzivi na krasu

Naravne nesreče in trajnostni razvoj

Naravne nesreče in trajnostni razvoj

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

Geografski planerski praktikum

Geografski planerski praktikum

GIS v prostorskem planiranju 2

GIS v prostorskem planiranju 2

Usmeritveni izbirni predmet

Usmeritveni izbirni predmet

Magistrsko delo (18 ECTS)

Magistrsko delo (18 ECTS)

* Zunanje izbirni predmeti so predmeti drugih študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini.

Usmeritveni izbirni predmeti:

 

Spisek zunanje izbirnih predmetov UP FHŠ in drugih programov UP, ki se vsebinsko navezujejo na študijski program.