Geografija - predmetnik

print

  

1. LETNIK

Planiranje v prometu in turizmu

Hidrologija in ekologija krasa

Razvoj koncepta trajnostnega razvoja in okoljska etika

GIS v prostorskem planiranju 1

Terenski / raziskovalni praktikum

Kras in krasoslovje

Usmeritveni izbirni predmet

Trije zunanje izbirni predmeti (18 ECTS)*

2. LETNIK

Globalni razvojni izzivi

Razvojni izzivi na krasu

Naravne nesreče in trajnostni razvoj

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri

Trajnostno upravljanje prostora

GIS v prostorskem planiranju 2

Usmeritveni izbirni predmet

Magistrsko delo (18 ECTS)

* Zunanje izbirni predmeti so predmeti drugih študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini. Za nasvet se lahko obrnete na koordinatorico programa, doc. dr. Valentino Brečko Grubar.

Usmeritveni izbirni predmeti: