Vpisna mesta za študij na 2. stopnji

print

Magistrski študijski programi 2. stopnje

 

ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST

 

 

 

 

 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

2.STOPNJE

2020/2021

1. LETNIK

1. LETNIK

Slovenski državljani in tujci iz EU

Slovenci brez sloven. državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

kandidati za vzporedni študij

redni

redni

redni

Arheološka dediščina Sredozemlja

20

0

1

Geografija

20

2

1

dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija (sodel. z UP PEF)

20

2

1

Italijanistika

20

2

1

pedagoški študijski program Italijanistika

(sodel. z UP PEF)

20

2

1

Jezikovno posredovanje in prevajanje

25

3

2

Komuniciranje in mediji

20

1

1

Kulturni študiji in antropologija

20

2

1

pedagoški študijski program: Slovenistika

(sodel. z UP PEF)

20

2

1

Zgodovina

20

2

1

dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina (sodel. z UP PEF)

20

2

1

 

     
Razpisna dokumentacija za interdisciplinarna študijska programa Management trajnostnega razvoja in Politologija je dostopna na spletni straneh UP Fakultete za management, za interdisciplinaren program Dediščinski turizem pa na UP Fakulteti za turistične študije - Turistica.