Vpisna mesta za študij na 2. stopnji

print

Magistrski študijski programi 2. stopnje

 

  prosta mesta za
vpis v 1. letnik
prosta mesta za vzporedni študij prosta mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce
Arheološka dediščina Sredozemlja 20 1 2
Geografija 20 1 2
Italijanistika pedagoški 20 1 2
Italijanistika 20 1 2
Jezikovno posredovanje in prevajanje 25 2 3
Komuniciranje in mediji 20 1 2
Kulturni študiji in antropologija 20 1 2
Slovenistika pedagoški 20 1 2
Zgodovina 20 1 2
Geografija (dvopredmetni pedagoški) 20 1 2
Zgodovina (dvopredmetni pedagoški) 20 1 2
Interdisciplinarni študijski programi 2. stopnje
Dediščinski turizem 30 1 3
Management trajnostnega razvoja 30 (20 izredni študij) 2 (2 izredni) 3 (2 izredni študij)
Politologija 30 (20 izredni študij) 2 3 (2 izredni študij)
Razpisna dokumentacija za interdisciplinarna študijska programa Management trajnostnega razvoja in Politologija je dostopna na spletni straneh UP Fakultete za management, za interdisciplinaren program Dediščinski turizem pa na UP Fakulteti za turistične študije - Turistica.