Predmetnik študijskega programa Zgodovina (enopredmetno)

print

 

1. LETNIK

2. LETNIK

Teorije zgodovinopisja

1 Notranje izbirni predmet

Antika, izbrana poglavja

3 Notranje ali zunanje izbirni predmeti

Srednji vek, izbrane vsebine

1 Zunanje izbirni predmet

Novi vek, izbrane vsebine

 

 

Priprava in zagovor magistrskega dela

Sodobna zgodovina, izbrane vsebine

1 Notranje izbirni predmet

3 Notranje ali zunanje izbirni predmeti

1 Zunanje izbirni predmet

 


Izbirni predmeti  Notranje izbirni predmeti za 1. in 2. letnik, področje arhivistika
 • Antični viri in epigrafika
 • Antropologija religije
 • Ideologije 20. stoletja
 • Konstrukcija spominov in identitet
 • Kulturni razvoj od poljedelstva do metalurgije
 • Novejša ekonomska zgodovina
 • Politična zgodovina habsburške monarhije v 19. in 20. stoletju
 • Reformacija in protireformacija
 • Socialna zgodovina
 • Svetovne vojne in evropska družba 20. stoletja
 • Ustna zgodovina
 • Zgodovina (slovansko-romanske) meje
 • Zgodovina jugovzhodne Evrope
 • Zgodovina okolja in krajine
 • Zgodovina podeželja
 • Zgodovina popularne kulture
 • Zgodovina prebivalstva in migracij
 • Zgodovina spolov
 • Zgodovina sveta
 • Zgodovina turizma
 • Zgodovinska antropologija rituala
 • Temelji arhivistike
 • Temelji pravne varnosti in arhivsko gradivo
 • Materialno varovanje arhivskega gradiva
 • Strokovna obdelava arhivskega gradiva - praktikum
 • Valorizacija in prezentacija arhivskega gradiva
 • Upravljanje z arhivi v pisarniškem poslovanju
 • Digitalizacija in upravljanje z digitalizacijskimi projekti
 • Digitalni arhivi in dolgoročno hranjenje e-gradiva