3. stopnja - doktorski študij

print

Vodnik po študijskih programih

Informativni dnevi


Doktorski študijski programi

Antropologija

Arheologija

Geografija

Jezik in medkulturnost

Slovenistika

Upravljanje kulturnih virov in arhivov

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

Število prostih vpisnih mest

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2021 2022

Doktorski študentje izkažejo interes za sofinanciranje doktorskega študija s podpisom Izjave o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP v študijskem letu 2021/2022, ki jo bodo prejeli skupaj z vabilom za vpis na podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje UP.

Kandidati za vpis na doktorski študij imajo čas do konca vpisnega postopka, torej do 27. 9. 2021, da z izpolnitvijo Izjave izkažejo interes za sofinanciranje.

Izjava o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija 2021 2022

Statement of eligibility for co-funding tuition fees 2021 2022

https://fhs.upr.si/sl/novice/sofinanciranje-doktorskega-studija-v-studijskem-letu-20212022

Merila in pogoji za sofinanciranje doktorskega študija študentom Univerze na Primorskem

Criteria for the selection of candidates for co-funding tuition fees in doctoral studies at the University of Primorska