Predmetnik

print

 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
Temeljni predmeti   Doktorska disertacija
Sodobna teorija in metodologija arheologije Notranje izbirni predmeti (1-2)
Notranje izbirni predmeti (2-3) Zunanje izbirni predmeti (0-1)
Zunanje izbirni predmeti (0-1) Samostojno raziskovalno delo/objava znanstvenega članka
Priprava dispozicije doktorske disertacije

 

Notranje izbirni predmeti so tisti, ki jih študent izbira znotraj študijskega programa, zunanjeizbirni pa tisti, ki jih študent lahko izbira v okviru drugih študijskih programov, tako znotraj stroke kot tudi izven stroke.  Program vsebuje naslednje vsebinske sklope (v oklepaju so navedeni predmeti, ki sodijo v posamezni sklop):

  • Prazgodovinska arheologija,
  • Antična arheologija,
  • Arheologija srednjega in novega veka.

Notranje izbirni predmeti