Predmetnik

print
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
Teorija in metodologija geografije (15 ECTS) Skupni doktorski seminar (5 ECTS) Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije (40 ECTS)
2 izbirna predmeta (2 x 15 ECTS) Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije (5 ECTS) Objava znanstvenega prispevka. Upoštevajo se naslednje COBISS tipologije dokumentov/del za vodenje bibliografij: 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.08, 1.16, 2.01, 2.03 ali 2.04. (10 ECTS)
Priprava dispozicije doktorske disertacije (15 ECTS) Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije (50 ECTS) Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije (10 ECTS)

Izbirni predmeti