Upravljanje kulturnih virov in arhivov

print

Doktorski študijski program Upravljanje kulturnih virov in arhivov izvaja Oddelek za arheologijo in dediščino.


Osnovni podatki

Naziv in stopnja študijskega programa: doktorski študijski program (3. stopnja)
Znanstveni naslov: doktor / doktorica znanosti
Trajanje študijskega programa: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS
Način študija: izredni

Cilji programa in kompetence diplomanta

Vpisni pogoji

Predmetnik