Predmetnik

print

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
Temeljni predmeti    

 

Uvodni seminar: Teorije in metodologije upravljanja različnosti*

Nadaljevalni seminar: Preučevanje posameznih dimenzij različnosti Samostojno raziskovalno delo in priprava raziskave za doktorsko disertacijo - raziskovalni / doktorski program
Notranje izbirni modul (2-3) Notranje izbirni modul Objava znanstvenega članka
Zunanje izbirni modul Zunanje izbirni modul Drugi javni doktorski seminar (predstavitev doktorske teme)
  Samostojno raziskovalno delo in priprava raziskave za doktorsko disertacijo - raziskovalni / doktorski program Zagovor doktorske disertacije

*V okviru seminarja študentje opravijo tudi prvo predstavitev teme doktorske disertacije in s kolegi podrobneje prediskutirajo teoretično-metodološke podlage in pričakovane znanstvene rezultate svojih doktorskih del.

Notranje izbirni predmeti

  • Upravljanje in problemi prostorske in družbene konvergence in divergence
  • Jezikovne politike in jeziki v stiku
  • Urejanje in upravljanje različnosti ter preprečevanje, upravljanje in razreševanje kriz in konfliktov
  • Integracijske politike in manjšine
  • Etnične politike (raziskovalni seminar)/Ethnic Politics: Research seminar
  • Geopolitika različnosti (v primerjalno zgodovinski in politični perspektivi in pristopu): Narod in nacija, samoodločba in modernost v procesu nastajanja držav/The Geopolitics of Diversity (in a comparative historical and political perspective/approach): Nationhood, self-determination, and modernity in State building processes
  • Evropska integracija, vodenje in upravljanje in javna uprava v pokonfliktnih družbah European Integration/Governance and Administration in Post-Confilct Societies