Število prostih vpisnih mest na programih 3. stopnje

print

 

     

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST

 

 

 

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

3.STOPNJE

Študijsko leto 2021/2022

1. LETNIK

Slovenski državljani in tujci iz EU

Slovenci brez slov. državlj. in tujci iz držav nečlanic EU

Izredni

Izredni

Antropologija

5

2

Arheologija

5

2

Geografija

5

2

Jezik in medkulturnost

5

2

Slovenistika

5

2

Upravljanje kulturnih virov in arhivov

5

2

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

5

2