Informacije za študente

print

 

Tu se nahajajo (skoraj) vse informacije, povezane s študijem (študijski koledar, urnik, vodnik, razpis za vpis, priročnik, pravilnike, obrazce, cenike, informacije o mobilnosti in izbirnosti, seznam tutorjev, uradne ure referata in druge kontakte).

Študijski koledar

Študijski koledar za študijsko leto 2022/2023  Študijski koledar za študijsko leto 2022/2023 na ravni UP


Koledar sej Predstojniškega kolegija, Senata in Komisij UP FHŠtop

Koledar sej Predstojniškega kolegija, Senata in Komisij UP FHŠ 2022/23


Priročnik za študentetop

Vodnik za brucke in bruce 2022/2023

Priročnik za študente


Študijski urnik 2022 / 2023top

Preko vstopne strani ŠIS lahko dostopate do urnikov tekočega študijskega leta.

Okence Koledarski teden vam prikaže začetek posameznega semestra. Do svojega predmetnika dostopate tako, da pri okencu Vrsta izberete možnost Letniki in pri okencu Element izberete vpisan študijski program ter letnik. (primer: Študenti 1. letnika vpisanega študijskega programa Zgodovina izberete 1ZGO). Pri posameznem letniku se prikažejo temeljni predmeti vpisanega študijskega programa, medtem ko si termine izbranih izbirnih predmetov (velja predvsem za 1. letnike) pregledujete pod tistim študijskim programov v okviru katerega je predmet ponujen (primer: Če ste izbrali izbirni predmet Uvod v študij zgodovine, najdete termin tega predmeta pri 1ZGO). Za lažjo orientacijo glejte predmetnik svojega študijskega programa.

Pri izbiri izbirnih predmetov bodite pozorni na to, da se termini predmetov na urniku ne prekrivajo. Predmeti so večinoma semestrski, zato jih najdete bodisi v Urniku jesenskega semestra bodisi v Urniku spomladanskega semestra tekočega študijskega leta.


Aktualna obvestilatop

Referat za študentske zadeve študente obvešča predvsem preko elektronske oglasne deske (ŠIS), kjer so objavljene informacije o dogodkih na fakulteti, spremembah znotraj pedagoškega procesa, knjižničnih in mednarodnih novostih ter vseh ostalih pomembnih zadevah v zvezi s študijem.


Informacije glede vpisa in študijatop

Tehnična navodila za izdelavo zaključnega dela, magistrskega dela in doktorske disertacije


Obrazcitop


Cenikitop

Glede predloga postavke za obštudijske dejavnosti UP FHŠ za vsako študijsko leto pridobi soglasje Študentskega sveta fakultete.
 


Mobilnosttop

  • Mednarodna mobilnost
  • Nacionalna mobilnost

 

Štipendije republike Švice za 2022/23

Razpis je objavljen na spletni strani Švicarskega državnega sekretariata za izobraževanje, raziskovanje in inovacije:https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html

Zainteresirani kandidati in kandidatke prejmejo prijavne dokumente izključno na osebno zaprosilo, ki ga pošljejo na elektronski naslov Veleposlaništva Švice v Republiki Sloveniji:http://ljubljana@eda.admin.ch

Več informacij najdete v priponki 1 in priponki 2.

 

Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem so na rektorski konferenci dne 14. 11. 2005 podpisale Sporazum o izmenjavi študentov med slovenskimi univerzami. Na podlagi tega sporazuma lahko študent UP FHŠ del rednih študijskih obveznosti namesto na naši fakulteti opravi na sorodnem študijskem programu katere od fakultet drugih dveh univerz.

Več informacij o nacionalni mobilnosti je dostopnih na spletni strani UP.


Izbirnost na UPtop

Univerza na Primorskem (UP) želi svojim študentom ponuditi čimbolj bogato ponudbo izbirnih predmetov. S tem namenom je univerzitetni senat aprila 2008 sprejel Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem, ki omogoča študentom, da izbirajo predmete na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke, ki bodo priznane kot del opravljene študijske obveznosti na matični članici UP.

Več informacij o izbirnosti je dostopnih na spletni strani UP.


Informacijske storitvetop

 

Uporabniško ime in geslo

Vsi študenti ob vpisu na fakulteto dobite uporabniško ime, ki je enako vaši vpisni številki ter geslo, ki velja za vse spodaj naštete storitve.

Poleg običajnega uporabniškega imena, ki se uporablja za vse storitve, ki jih nudi fakulteta oz. univerza, dobite tudi uporabniško ime z dodano domeno @student.upr.si (če bi bilo vaše uporabniško ime 1234567 je torej vaše uporabniško ime za eduroam 1234567@student.upr.si), s katero lahko dostopate do storitev v federaciji AAI, do brezžičnega omrežja eduroam in do Office 365.

Spremembe gesla

Sprememba gesla je možna preko ŠIS-a v razdelku MOJI PODATKI - Gesla.

Sprememba gesla bo v ostalih storitvah vidna v roku ene ure.

Pozabljeno geslo

Pozabljeno geslo je možno obnoviti z obiskom referata fakultete. S seboj je potrebno imeti študentsko izkaznico ali drug dokument, s katerim lahko dokažete svojo istovetnost.

 

ŠIS

ŠIS (Študentski informacijski sistem) se uporablja za prijavo na izpite, dostop do rezultatov izpitov in druge storitve.

V primeru težav z uporabo ali dostopom do sistema se oglasite v referatu fakultete.

 

E-učilnica

Na naslovu https://e.fhs.upr.si je dosegljiva e-učilnica moodle. V e-učilnici ima vsak predmet svoj prostor, ki ga urejajo izvajalci predmeta. Poleg nalaganja datotek omogoča tudi komunikacijo z izvajalci preko forumov, oddajo domačih nalog itd.

Privzeto se študenti lahko prijavite v katerikoli predmet - če je izvajalec svoj predmet drugače nastavil (da je npr. potrebno geslo), se je potrebno obrniti nanj.

 

Oddaljeni dostop do člankov in drugih virov

Na https://remote.upr.si/ so navodila za oddaljeni dostop, s katerim lahko dostopate do člankov in drugih virov, ki so običajno dostopni samo iz omrežja Univerze na Primorskem.

 

Brezžično omrežje - Eduroam

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Za uporabo je potrebno le odpreti prenosnik in to ne glede na to kje: na domači ustanovi ali na primer na Univerzi v Edinburgu

Uporabniško ime za eduroam je opisano v drugem odstavku poglavja Uporabniško ime in geslo

Za ureditev povezave je na večini naprav potrebno namestiti posebno programsko opremo, ki jo dobite na cat.eduroam.org. Za sisteme android sistem Eduroam CAT še nima na voljo avtomatičnega orodja, zato je tam potrebno omrežje nastaviti ročno, navodila so na voljo tukaj.


 NAKUP paketa SPSS Premium

Študenti UP lahko kupite paket SPSS Premium,  ki ima vključene vse SPSS module. Cena ene licence je 22,00 € + DDV.

Postopek nabave, plačila in prevzema uredite z go. Mojco Smerdel (mojca.smerdel@valicon.net).

1. Na elektronski naslov mojca.smerdel@valicon.net pošljite scan veljavnega potrdila o vpisu na študij in vaš naslov prebivališča, ki ga potrebujejo za izdajo računa.

2. Račun vam bodo poslali na vaš elektronski naslov.

3. Ko bo račun plačan, boste na e-naslov prejeli vse potrebno za namestitev programa in kodo za aktivacijo programa.

4. Študentske licence so letnega tipa in veljajo eno leto od dneva nakupa.

IBM SPSS je zunanja storitev, ki jo nudi zunanji ponudnik in ni v upravljanju UP.

UP ni odgovorna in ne zagotavlja dostopnosti in kakovosti storitev. Osebje UP ne nudi podpore pri uporabi te storitve.