Študentski svet UP FHŠ

print

 

Študentski svet fakultete je organ, ki ga sestavljajo izključno študenti in zastopa študente v razmerju do vodstva fakultete in univerze. Na sejah člani sveta razpravljajo o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, obravnavajo in dajejo pristojnim organom mnenja o aktih fakultete, na podlagi študentske ankete dajejo mnenja o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev itd. Študenti imajo svoje predstavnike tudi v posameznih organih fakultete.


studentski.svet@fhs.upr.si


Člani študentskega sveta 

Član sveta lahko postane vsak študent, ki je vpisan v katerikoli študijski program UP FHŠ. Študentje, ki bi radi postali predstavniki posameznega programa, se lahko prijavijo na razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ, ki se praviloma izvedejo v začetku vsakega študijskega leta. Mandat predstavnikov v svetu je eno leto oziroma do konstituiranja novega sveta.

Študentski svet UP FHŠ 2021/22


Valentin Medvešček


Matej Markič

predsednik ŠS UP FHŠ
 


podpredsednik ŠS UP FHŠ


Tereza Prešeren

tajnica ŠS UP FHŠ

Nuša Slukan

 

Anđela Nedeljković

 

Nikita Kocjančič

 

Luka Požar

člani ŠS UP FHŠ

Ema Krebs

 

Lana Soldat

 

Ira Mešiček

 

 

Predstavniki študentov v Senatu UP FHŠ

Matej Markič

Tereza Prešeren

Lana Soldat

 

Predstavnika študentov UP FHŠ v Študentskem svetu UP

Valentin Medvešček

Matej Markič

 

Predstavnik študentov UP FHŠ v Senatu UP

Matej Markič