Študentski svet UP FHŠ

print

Študentski svet fakultete je organ, ki ga sestavljajo izključno študenti in zastopa študente v razmerju do vodstva fakultete in univerze. Na sejah člani sveta razpravljajo o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, obravnavajo in dajejo pristojnim organom mnenja o aktih fakultete, na podlagi študentske ankete dajejo mnenja o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev itd. Svet ima svoje predstavnike v posameznih organih fakultete.

Člani študentskega sveta 

Član sveta lahko postane vsak študent, ki je vpisan v katerikoli študijski program UP FHŠ. Študentje, ki bi radi postali predstavniki posameznega programa, se lahko prijavijo na razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ, ki se praviloma izvedejo drugi teden v novembru vsako študijsko leto. Mandat predstavnikov v svetu je eno leto oziroma do konstituiranja novega sveta.


studentski.svet.fhs@upr.si


Študentski svet UP FHŠ:

Nika Stegovec, predsednica
Lan Rahne, podpredsednik in tajnik
Gregor Benčina
Miha Bizjak
Nika Vinkovič
Iztok Žerjal
Matej Zupanc
Peter Cividini Peloza
Diana Kenda

Predstavnik FHŠ v študentskem svetu UP