Študentski svet UP FHŠ

print

 

Študentski svet fakultete je organ, ki ga sestavljajo izključno študenti in zastopa študente v razmerju do vodstva fakultete in univerze. Na sejah člani sveta razpravljajo o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, obravnavajo in dajejo pristojnim organom mnenja o aktih fakultete, na podlagi študentske ankete dajejo mnenja o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev itd. Svet ima svoje predstavnike v posameznih organih fakultete.

 

Člani študentskega sveta 

Član sveta lahko postane vsak študent, ki je vpisan v katerikoli študijski program UP FHŠ. Študentje, ki bi radi postali predstavniki posameznega programa, se lahko prijavijo na razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ, ki se praviloma izvedejo drugi teden v novembru vsako študijsko leto. Mandat predstavnikov v svetu je eno leto oziroma do konstituiranja novega sveta.


studentski.svet@fhs.upr.si


Študentski svet UP FHŠ 2019/20

 

   

Tjaša Petrič

predsednica ŠS UP FHŠ

 

Luka Drašler Florjančič

podpredsednik ŠS UP FHŠ

 

Valentin Medvešček

tajnik ŠS UP FHŠ

 

Kaja Božič

 

Tijana Bogdanović

 

Anja Mevlja Šalkovič

 

Milomir Narančić

člani ŠS UP FHŠ

Anđela Nedeljković

 

Selma Mujanović

 

Peter Cividni Peloza

 

Ana-Maria Ljuboje

 

Filip Popović

 

 

Predstavnik FHŠ v študentskem svetu UP

Valentin Medvešček

 

Predstavniki v senatu UP FHŠ

Valentin Medvešček

Luka Drašler Florjančič

Kaja Božič